Kurs og arrangement Best Value Procurement (BVP)-konferansen. 8. desember
best-value-procurement-bvp-konferansen-8-desember

I samarbeid med NTNU, RIF, EBA, Arkitektbedriftene, Inventura og Universitetet i Agder inviterer DFØ til Best Value Procurement (BVP) konferansen.

Tid: 8.12.2022 kl. 12.00—15.30

Sted:
DFØ Oslo – Økern Portal – Inngang C, Lørenfaret 1, 0585 Oslo

Her vil du møte oppdragsgivere og leverandører som har brukt metoden. Det blir blant annet evaluering av DFØ sine pilotprosjekter og paneldebatt om anskaffelse av inventar og bygg fra Fjerdingby skole i Rælingen.

Målsetning for konferansen

  • Utveksling av erfaringer fra prestasjonsbaserte prosjekter/anskaffelser
  • Skape interesse for metoden hos oppdragsgivere og leverandører

Anbefalte forkunnskaper

  • Kjennskap til BVP og BVA er en fordel, men ikke avgjørende.

Hvem kan delta

  1. Leverandører, oppdragsgivere/byggherrer og rådgivere som har deltatt i BVP/BVA prosjekter
  2. Leverandører, oppdragsgivere/byggherrer og rådgivere som vurderer bruk av BVP/BVA til entreprise eller tjenestekjøp
  3. Programmet er relevant både for entreprise og konsulentkjøp på f eks IT-anskaffelser
  4. Andre interesserte

    Les mer om program og påmeldinger på DFØs side.