Hva skjer hos RIF Best Value Procurement snur om på anskaffelsesmetoden

Et nytt EU-direktiv om offentlige anskaffelser er nylig vedtatt og skal implementeres i Norge i løpet av 2 år. RIF har hatt besøk av professor Dean Kashiwagi for å lære om anskaffelsesmetodikken Best Value Procurement.

Siden 1994 har Dr. Kashiwagi utviklet metodikken som øker effektiviteten og ytelsen og minimerer prosjektrisikoen. Han lover 10-30 prosent kostnadsbesparelser, færre endringsordrer og økt leverandørytelse. Metodikken snur anskaffelsesprosedyren på hodet.

– Vanligvis bestemmer kjøper hva som skal gjøres, og gir oppdraget detaljert til en fagekspert som skal utføre det. Vi har snudd om på det. Vår metode går ut på at kjøper forteller hva han eller hun ønsker at resultatet skal bli, så skal eksperten som kan fagfeltet, finne løsningen på hvordan det skal gjøres, med langt færre føringer enn det som er vanlig, sier Kashiwagi til Teknisk Ukeblad.

– Metoden er anerkjent og har fått mye positive tilbakemeldinger. Jeg tror helt klart det er lurt av oss å sette oss inn i den, og se hva vi har å lære, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen til Teknisk Ukeblad.

RIF har helt fra starten av arbeidet med det nye EU-direktivet kommer med innspill til bedring i innkjøpsrutinene.

– Både oppdragsgiversiden og leverandørene bruker i dag betydelig tid og kostnader på fremskaffelse og gjennomgang av dokumentasjon. Vi ønsker en forenkling her, EU-direktivet åpner for at det skal være mulig å levere egenerklæringer i stedet for komplett dokumentasjon. Vi jobber for å få til ytterligere forenklinger, forteller Hansteen.

Les saken i Teknisk Ukeblad.