• Hjem
 • Best Value Procurement
Best Value Procurement

Hva er Best Value Procurement (BVP)?

BVP er en ny prosjektledelse- og innkjøpsmetodikk som RIF har brakt til Norge. Vi har drevet opplæring i metoden siden 2013, samt publisert en lærebok på norsk om temaet. Det første BVP-prosjektet ble signert i 2017, et veiprosjekt på 1,8 mrd. kroner. Flere piloter er under gjennomføring (barnehager, skoler, museum, spesialbygg). Metoden har fått en positiv mottakelse i det norske markedet. Hittil er over 200 personer kurset her til lands.

Trykk her for en grundig presentasjon av Best Value metodikken

Kurs og sertifisering blir arrangert av RIF/Tekna/NITO mfl. For informasjon om Best Value nettkurs med sertifisering trykk her.

Hva er utfordringen med gjeldende innkjøpspraksis?

Private og offentlige innkjøpsprosesser har i stor grad fokus på pris og ikke verdi. Det er utfordrende for oppdragsgivere å skille på kvalitetsforskjeller. Det er ofte også betydelige transaksjonskostnader for begge parter.

I gitte situasjoner bruker oppdragsgivere mye ressurser på kontroll og detaljstyring av leverandører, mens disse bruker tilsvarende ressurser på å kartlegge feil og tilleggskrav for å kompensere for lav anbudspris. Det er en uheldig situasjon som potensielt kan bidra til å skape budsjettoverskridelser og høyt konfliktnivå. Samtidig får leverandørene lite for til utvikling. Bruk av BVP minimerer denne type utfordringer betraktelig.

Resultater av BVP

 • Brukt i over 20 år, i over 1900 prosjekter, totalt over 60 mrd. kr i prosjektkostnad
 • Brukes i store offentlige og private prosjekter i USA og Nederland, og nå også Norge
 • Over 90% av prosjektene innenfor budsjett og tid
 • Reduksjon av totalkostnader med 10-30% ift. tradisjonelle anskaffelser
 • 50% reduksjon av totale anskaffelseskostnader/tidsbruk – for begge parter
 • 98% av brukere av BVP er svært fornøyde – og vil ikke tilbake til gamle metoder
 • Brukes til alle typer anskaffelser og sektorer: Bygg og anlegg, IKT, helsetjenester og utstyr, drifts- og servicetjenester, totalleveranser og rådgivning/prosjektering/rammeavtaler.

Metodebeskrivelse

 • 6-siders tilbud – teller 45%
  • Prestasjoner: Dokumentasjon som beviser hvorfor de som tilbys er de beste for akkurat dette oppdraget. Prestasjonsdata som er etterprøvbare (to sider)
  • Risiko: risiko som påvirker oppdragsgiver og leverandørens tiltak for å håndtere dette (to sider)
  • Tilleggsverdier: tiltak ut over minimumskrav som gir økt verdi for oppdragsgiver (to sider)
 • Intervju – teller 30%
  • Kun nøkkelpersoner fra leverandør samt et evalueringsteam, som ikke vet prisen
 • Pris – teller 25%
  • Pris for å oppfylle kravspesifikasjonen og for tilleggsverdier

I RIFs nettbutikk, kan du bestille en norsk introduksjonsbok om Best Value. Trykk her for mer informasjon.

Digitaliseringsdirektoratet har mye og god informasjon om BVP. Trykk her.  Sjekk også ut LinkedIn gruppen om Best Value metodikken.

Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring har også holdt et kurs om Best Value Procurement for nybegynnere.

Kontakt RIFs utviklingssjef Ari Soilammi, ari.soilammi@rif.no, for mer info.