Hva skjer hos RIF Beste master i akustikk

RIFs ekspertgruppe i akustikk har gitt prisen for beste masteroppgave til Ståle Ellingsen.

Prisen på kr 10 000 fikk Ellingsen for masteroppgaven «Numerisk beregning av lavfrekvent lydtransmisjon gjennom vegger». Oppgaven fikk karakter A på NTNU.

Prisen for beste masteroppgave innen akustikkfaget er innstiftet av RIFs ekspertgruppe akustikk og er en anerkjennelse for spesielt god masteroppgave innen fagområdet.

Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert masteroppgave ved NTNU.

Det legges spesielt vekt på følgende kriterier for oppgaven:

  • er nytenkende
  • har nyhetsverdi
  • har samfunnsmessig nytteverdi
  • har relevans for rådgivermiljøet

Kandidatene bør ha oppnådd karakter A eller B.

RIF gratulerer!