Hva skjer hos RIF Beste Masteroppgave i VA til Arve Grinden

Arve Grinden er tildelt prisen for beste masteroppgave i vann- og miljøteknikk av RIFs ekspertgruppe.

Årets prisvinner

Tittelen på årets vinneroppgave er: «Numeric Modeling of Combined Hydraulics and infiltration on Grassed Swales».

I juryens begrunnelse heter det blant annet at oppgaven er et godt bidrag til å etablere en numerisk modell som er i stand til å modellere kombinert infiltrasjon og overvannstrømning gjennom gresskledde vannveier.

RIFs fagutvalg mener at oppgaven er svært interessant i forhold til dimensjonering av vannveier. Dette er viktig bidrag til fremtidens overvannsløsninger som skal håndtere de utfordringene som klimaendringene medfører.

Veileder for oppgaven var Sveinn T. Thorolfsson (NTNU). Han var for øvrig også veileder for Torstein Dalen som vant i 2012.

Grinden fikk også Nyskapingsprisen 2014 på Bygg- og Miljødagen på NTNU 5. november.

Les et sammendrag av masteroppgaven her.

Bakgrunn

Prisen for ”Beste Masteroppgave innen Vann og Miljø” er innstiftet av RIFs Fagutvalg for Vann og Miljø og er en anerkjennelse for spesielt god Masteroppgave innen temaet Vann og Miljø.

Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert Masteroppgave ved NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelig universitet) eller NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) inneværende år. Instituttene har anledning til å fremme inntil 3 kandidater hver og i år har fagutvalget mottatt maks antall oppgaver fra begge instituttene.

I avgjørelsen for hvem som skal tildeles prisen, legger fagutvalget spesielt vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen.

Prisens totale verdi er inntil kr 10 000,- Med prisen følger også et diplom.

RIF gratulerer!

Bildet fra venstre: Ragnhild Nordmelan (Rambøll), Dordi Skjevling (COWI), Arve Grinden (Multiconsult) og Sveinn Thorolfsson (NTNU). Foto: Christen Ræstad.