Presse Beste VA-Bachelor pris utdelt til oppgave om BlåGrønn Faktor
beste-va-bachelor-pris-utdelt-til-oppgave-om-blagronn-faktor

Prisen for beste Bachelor-oppgave innen vann- og miljøteknikk i 2021 gikk til Sigurd Angell Bergh.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler årlig ut pris for både beste BSc og MSc oppgave innen fagområdet vann- og miljøteknikk. Prisen tildeles enkeltpersoner som har innlevert Bacheloroppgave ved et norsk universitet eller høyskole som underviser i vann og miljøteknikk. Det legges spesiell vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen. Hensikten med prisen er, foruten å fremme talentene i bransjen, å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie.

Prisen for 2021 går til Sigurd Angell Bergh for bacheloroppgaven «Innføring av Blågrønn Faktor i arealplanlegging i Bodø kommune». Sigurd er utdannet ved NTNU, Fakultet for ingeniørvitenskap og har hatt professor Rolf Edvard Petersen (NTNU) og Marit Elveos (Bodø kommune) som veiledere for oppgaven.

Selv om vi befinner oss i en tid med fortetting som tydelig byutviklingstrekk og merker en klimautvikling som fører til mer og kraftigere nedbør, har det vært en utfordring at overvannsplanlegging ikke har blitt integrert i kommunenes overordnede arealplanverk. Dette hensyn har tradisjonelt kommet inn sent som tillegg i planprosessene, og løsninger har måttet tilpasse seg andre høyere prioriterte funksjoner.

I oppgaven har Bergh sett på 4 ulike foregangsprosjekter i Bodø kommune, og via areal-, landskaps- og overvannsanalyser beregnet de foreliggende planforslagenes faktor. Videre har han vurdert konkrete supplerende blågrønne tiltak i hvert område for å se hvorvidt det er realistisk å oppnå tenkte predefinerte faktorkrav i kommunen.

Oppgaven belyser at å implementere forhåndskrav til blågrønn faktor i overordnet arealplan og/eller tidlig planprosess kan føre til en mer helhetlig planlegging og effektive løsninger. Samtidig illustrerer den et dilemma som kan forklare hvorfor BGF ikke har slått gjennom som krav fra offentlige myndigheter til utbyggere.

– Årets prisvinner har skrevet en meget god oppgave vi mener treffer godt i forhold til statuttene. Oppgaven har praktisk nytte for rådgiverne og bør være av interesse også for kommunale planmyndigheter, sier Bård Alsaker, som er leder for RIFs ekspertgruppe innen vann- og miljøteknikk.

Sigurd studerer nå videre til mastergrad på NTNU, med fordypning innen VA-området. Med prisen følger et diplom og kr 10.000.