Presse Beste VA-bachelor pris utdelt
beste-va-bachelor-pris-utdelt

Prisen for årets beste Bachelor-oppgave innen vann- og miljøteknikk gikk til NTNU-studentene Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik for deres oppgave om overvannstiltak i Hommelvik.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler årlig ut pris for både beste BSc og MSc oppgave innen fagområdet vann- og miljøteknikk. Prisen for beste BSc-oppgave kan tildeles studenter ved norske høgskoler som underviser i vann og miljøteknikk. Det legges spesiell vekt på at oppgaven viser en god forståelse og anvendelse av ingeniørfaglig kompetanse innen fagområdet. Hensikten med prisen er, foruten å fremme talentene i bransjen, å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til å ta denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie.

Under et digitalt Teams-arrangement ble pris for årets beste bacheloroppgave denne uken delt ut av Svein Erik Bakken og Kristian Ohr fra RIFs ekspertutvalg for vann og miljøteknikk. Årets pris gikk til Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik ved NTNU for oppgaven «Simulering og prosjektering av overvannstiltak i Hommelvik». Oppgaven er utarbeidet med Rolf Edvard Petersen ved NTNU som veileder.

I begrunnelsen for utdelingen av prisen står det: «Studentene har gjennomført et godt teoretisk og praktisk arbeid for å avdekke og løse problemområder i overvannssystemet i Hommelvik. Oppgaven viser god kunnskap innenfor mange temaer som modellering av ledningssystem, analyse av resultater, vurdering av ulike tiltak for forbedring, prognose/simulering av tiltak, kalkyle, detaljprosjektering og anbudsbeskrivelse.»

Linn Lodgaard er i dag ansatt i Asplan Viak og Kamilla Tronhuus Hannasvik hos COWI, begge i Trondheim. Med prisen følger et diplom og kr 10.000,-

Bildet vier fra venstre Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik og ovenifra og ned Kristian Ohr, Svein Erik Bakken og veileder Rolf E Petersen. Foto: RIF