Presse Beste VA-Master pris utdelt
beste-va-master-pris-utdelt

Prisen for årets beste Master-oppgave innen vann- og miljøteknikk gikk til Frieda Lieungh

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler årlig ut pris for både beste BSc og MSc oppgave innen fagområdet vann- og miljøteknikk. Prisen tildeles enkeltpersoner som har innlevert Masteroppgave ved et norsk universitet som underviser i vann og miljøteknikk. Det legges spesiell vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen. Hensikten med prisen er, foruten å fremme talentene i bransjen, å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie.

Prisen for 2021 går til Frieda Trones Lieungh for masteroppgaven «Nasjonalt estimat over sykdom fra drikkevann i Norge basert på Kvantitativ Mikrobiell Risikoanalyse (QMRA)». Frieda er utdannet ved NMBU og har hatt postdoktor Vegard Nilsen ved NMBU som veileder for oppgaven.

Selv om man i Norge normalt anser drikkevann som hygienisk trygt, er det en viss risiko for å bli smittet med spesielt mage-/tarmsykdom via drikkevann. Smittsomme sykdommer skal registreres hos Folkehelseinstituttet, men det vil ofte være vanskelig å fastslå hva som er årsaken til mage-/tarmsykdom. Det er derfor grunn til å tro at drikkevann kan være en større kilde til slik sykdom enn det som faktisk blir registrert.

I oppgaven er denne viktige problemstillingen belyst ved at kandidaten har benyttet en såkalt kvantitativ mikrobiell risikoanalyse (QMRA) på data fra Vannverksregisteret for å gi grove estimater på omfang av vannbåren sykdom i Norge. Oppgaven representerer et nytt og relevant bidrag til å belyse smitterisiko fra drikkevannet. Selv om det vil kreves mer utprøving og kvalitetssikring av metoden, vil en slik type risikoanalyse kunne bidra til å gi et bedre bilde av den reelle smitterisikoen fra norske vannverk. Dette vil i sin tur være viktig for å kunne gjøre riktige prioriteringer av forbedringstiltak i vannforsyningssystemene.

– Årets prisvinner har skrevet en meget god oppgave vi mener treffer godt i forhold til statuttene. Oppgaven har praktisk nytte for rådgiverne og bør være av interesse også for kommuner og vannverk, sier Sigmund Tøien, som er medlem RIFs ekspertgruppe innen vann- og miljøteknikk, og delte ut prisen til vinneren.

Frieda jobber nå i Rambøll i Drammen. Med prisen følger et diplom og kr 10.000,-