Hva skjer hos RIF Bli med på samarbeidet for å styrke sikkerheten i bygg- og anleggsnæringen!
bli-med-pa-samarbeidet-for-a-styrke-sikkerheten-i-bygg-og-anleggsnaeringen

Mange vil huske «Charteret for en skadefri bygge- og anleggssektor» som ble tiltrådt av partene i juni 2014. «Charteret» skapte mange positive effekter, næringen tok til seg null-visjonen og partene utarbeidet en rekke veiledninger og retningslinjer. RIF’s bidrag var «Veiledning SHA for prosjektering av samferdselsprosjekter» som ble utgitt elektronisk og på papir i mars 2017.

Siden sommeren 2018 har partene, der i blant RIF, arbeidet med å etablere en ny tilnærming basert på et ønske om å utvikle tillit og samarbeid innenfor HMS-arbeidet i bygge- og anleggsnæringen, og «Samarbeid for sikkerhet BA» ble skapt. RIF har en representant i styret og har vært med hele vegen med å forme SfS BA og måten tiltaket skal fungere og organiseres. SfS BA er for en stor del utviklet med bakgrunn i erfaringer fra «Samarbeid for Sikkerhet offshore».

Partene skal nå samarbeide om å utvikle kunnskaper, retningslinjer, beste praksis etc. for å styrke sikkerhetsutøvelsen i bygge- og anleggsnæringen. En underliggende ambisjon er at partene gjennom samarbeid skal lære å bli kjent med hverandre, forstå hverandres ståsted og utvikle tillit. Vi vil lære av hverandre og ta innover oss at vi har ulike roller, men felles mål. Tidligere har partene jobbet hver for seg, nå skal vi utvikle resultater sammen.

Arbeidet vil foregå i nedsatte arbeidsgrupper og utfordringen vil bli å skaffe kompetent personell til disse. RIF oppfordrer derfor alle RIF-bedriftene om å støtte opp om dette viktige tiltaket og forsøke å bidra inn i arbeidsgruppene med relevant og god kompetanse. 

SfS BA er organisert i form av en stiftelse med formål å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Det er invitert til et stiftelsesmøte den 18.9 hvor partene inkludert RIF skal komme sammen og formelt tiltre stiftelsens visjon. 

Les mer om Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg her: SfSBA.no

For å melde deg på nyhetsbrevet fra SfS BA, trykk her