Firmagodkjenning

RIF er en bransjeforening for rådgiverfirmaer og ønsker alle kvalifiserte firmaer velkommen. RIFs Godkjenningsråd behandler søknad om medlemskap, med vurdering av både firma og sentrale medarbeidere.

Medlemskap i RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening består av to juridiske enheter; RIF og RIF Service. Firmaer som er medlem i RIF må ifølge vedtatte lover være medlem av begge foreningene. Det er firmaet som innehar medlemskapet.

RIF har som formål å jobbe med rammevilkår og næringspolitisk påvirkning. Det betales en kontingent til RIF.

RIF Service har som hovedformål å dekke medlemstjenester som kurs, juridisk bistand, samt arbeidet som drives i ekspertgruppene (utarbeidelse av veiledere, publikasjoner samt arbeid med kontraktstandarder). Det betales et serviceabonnement til RIF Service.

Det betales et bidrag til arbeidet som utføres i RIFs ekspertgrupper.

Det er skattemessig fradrag for både kontingent, serviceabonnement og bidraget til ekspertgruppene.

Medlemskap i RIF innebærer også medlemskap i lokalforening av RIF.  Lokalforeningene arbeider for å fremme interessene til de lokale medlemmene og for RIF. Lokalforeningens basisdrift forutsettes finansiert gjennom lokalt inndrevet kontingent.

For spørsmål om medlemskap kontakt: anne.holstad@rif.no

RIF-godkjenning av firma

RIFs Godkjenningsråd behandler søknader om medlemskap, med vurdering av den samlede kompetansen i firmaet.

Krav til firmaet

Søknad, undertegnet av firmaets daglige leder, skal bekrefte kunnskap om gjeldende lover for RIF og RIF Service.

Søknaden med underlag og oppfølgende samtaler skal gi grunnlag for Godkjenningsrådets vurdering av at firmaet tilfredsstiller RIFs krav knyttet til følgende 5 områder:

 1. Firmakompetanse
 2. Forretningsmessig drift
 3. Forretningsskikk
 4. Kundetilfredsstillelse
 5. Ansvarsforsikring

For mer informasjon se: Instruks for RIFs Godkjenningsråd.

Slik søker du

 1. Søknadsskjemaet sendes til anne.holstad@rif.no, sammen med søknadsskjema for rådgivere og/eller dokumentasjon på firmaets samlede kompetanse.
 2. Vedlegg: Dokumentasjon på firmaets kompetanse. CV m/kopi av eksamenspapirer, vitnemål og annen relevant dokumentasjon:
 • Firmaets vedtekter
 • Firmaattest
 • Forsikringsattest
 • For firma med driftstid under 1 år må det fremlegges et budsjett for første driftsår.
 • For firma med driftstid over 1 år må det fremlegges årsberetning med revisorbekreftet regnskap
 • Liste over større oppdrag med spesifikasjoner for de siste 5 årene
 • System for kvalitetsstyring iht. NS-EN ISO9001 (innholdsfortegnelse)

Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning av firma

 • Firmaer med inntil 4 medarbeidere:        kr 2 500,-
 • Firmaer med 5 eller flere:                          kr 5 000,-

Last ned skjema for firmagodkjenning.

For ytterligere informasjon, se følgende linker;

Lover for RIF: http://rif.no/wp-content/uploads/2019/05/Lover-for-RIF-rev-etter-Årsmøte-070519.pdf

Lover for RIF Service: http://rif.no/om-rif/formelle-dokumenter/lover-for-rif-service/

Medlemsfordeler: http://rif.no/bli-medlem/medlemsfordeler/

Årsrapport: http://rif.no/wp-content/uploads/2019/09/Årsrapport2018-ENDELIG-7-mai.pdf