Medlemskap i RIF: Firmagodkjenning

Firmagodkjenning gjennom medlemskap i RIF er et kvalitetsstempel som viser at arbeidsplassen din er kvalifisert, har høy og relevant firmakompetanse og lever opp til krav på flere viktige områder. Godkjenningen kan brukes når firmaet inngir tilbud på prosjekter, som et bevis på god forretningsmessig drift.  

Vi er sterkere sammen 

Våre medlemmer har sin virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen, med kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. Over tre fjerdedeler av den norske rådgiverbransjen er RIF-godkjente firmaer, noe som gir oss en tydelig posisjon og som bidrar til at vi kan være en sterk stemme for selskapene vi representerer.  

Det er firmaet som er medlem av RIF, men som ansatt i et RIF-firma kan man søke om tittelen “RIF-godkjent rådgiver” innen det fagfeltet man er utdannet i og jobber med. Rådgivergodkjenning kan du lese mer om her.

VISER AT VI TAR SAMFUNNSANSVAR: Jan Lindland, daglig leder i Stærk & Co, sier de er stolte av å vise frem Firmagodkjenningen sin – både på kontoret og i møtet med kunder.

– Vi benytter oss aktivt av godkjenningen i tilbudsprosesser 

Jan Lindland er daglig leder i Stærk & Co. Det rådgivende ingeniørfirmaet i Arendal har vært mangeårig RIF-medlem, og benytter seg av medlemskapet sitt i den daglige driften. Firmaet har flere RIF-godkjente rådgivere, og oppfordrer kontinuerlig sine egne ansatte til å søke om godkjenning: 

– For oss er det flere gode grunner til å være et RIF-godkjent firma. Vi har mange dyktige folk på huset, og med kvalifiserte og godkjente rådgivere innenfor spesifikke fagområder, er dette noe vi benytter oss av i tilbudsprosesser, sier Lindland. 

Allerede medlem? Les mer om hvordan bedriften din kan ta medlemsfordelene i bruk:

RIF-medlemmer får tilgang til en rekke servicetjenester og fordeler. Av medlemsfordeler er blant annet ekspert- og faggrupper, kurs og konferanser og tilgang på rådgiverbransjens største nettverk. RIF har også en avtale med om juridisk bistand gjennom advokatfirmaet CMS Kluge, der medlemmer kan få arbeidsrettslig rådgivning om arbeidskontrakter, anskaffelser og konkurranseklausuler. Les mer om fordelene her.

Bli medlem 

RIF ønsker alle kvalifiserte rådgiverfirmaer velkommen. Søknadene om medlemskap behandles av RIFs eget Godkjenningsråd, bestående av representanter fra åtte rådgiverfirmaer. Godkjenningsrådet vurderer den samlede kompetansen til både firma og sentrale medarbeidere.  

Slik søker firma om medlemskap 

 1. Søknad, bekreftet av firmaets daglige leder, skal bekrefte kunnskap om gjeldende lover for RIF 
 2. Søknaden med vedlegg og oppfølgende samtaler skal gi grunnlag for Godkjenningsrådets vurdering av om firmaet tilfredsstiller RIFs krav knyttet til følgende områder: 
  1. Firmakompetanse 
  2. Forretningsmessig drift 
  3. Forretningsskikk 
  4. Kundetilfredsstillelse 
  5. Ansvarsforsikring 

Mer informasjon om krav og godkjenning av nye medlemmer finnes her.

Søknadsskjemaet og vedlegg sendes til anne.holstad@rif.no, sammen med søknadsskjema for rådgivere og/eller dokumentasjon på firmaets samlede kompetanse. 

Vedlegg: Dokumentasjon på firmaets kompetanse. CV med kopi av eksamenspapirer, vitnemål og annen relevant dokumentasjon: 

 • Firmaets vedtekter 
 • Firmaattest 
 • Forsikringsattest 
 • For firma med driftstid under 1 år må det fremlegges et budsjett for første driftsår 
 • For firma med driftstid over 1 år må det fremlegges årsberetning med revisorbekreftet regnskap 
 • Liste over større oppdrag med spesifikasjoner for de siste 5 årene 
 • System for kvalitetsstyring iht. NS-EN ISO9001 (Innholdsfortegnelse) 

Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning av firma: 

 • Firma med inntil 4 medarbeidere: kr 2 500,- 
 • Firma med 5 eller flere medarbeidere: 5 000,- 

Ønsker du mer informasjon om hvordan deres rådgivere kan bli RIF-godkjente? Les mer om vår Rådgivergodkjenning her

Les mer om medlemsfordelene våre her.

Lover for RIF finnes her.

Hva jobber RIF med? 

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening som samler kunnskapsbedrifter som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens Norge.  

RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmers innsats betyr for fellesskapet. Dette innebærer å løfte medlemmenes fagfelt og interesseområder overfor beslutningstakere, oppdragsgivere, utdanningsinstitusjoner og samfunnet for øvrig. 

Vi jobber for gode rammebetingelser, koordinering på tvers av bransjen, fortsatt rekruttering og en generell forståelse blant publikum for den rollen rådgivende ingeniører spiller i samfunnsutviklingen. 

Rådgiverfirmaer er med i RIF fordi det gir dem merverdi gjennom påvirknings- og profileringsarbeid som gjelder den samlede bransjens interesser.