Godkjenningsområder

Godkjenningsområder

RIF har pr i dag følgende fag-/godkjenningsområder:

 • Akustikk
 • Akvakultur
 • Arkitektur
 • Bedriftsrådgivning
 • Brannsikkerhet
 • Bygge- og anleggsteknikk
 • Bygnings- og eiendomsforvaltning
 • Bygningsfysikk
 • Elektroteknikk
 • Geomatikk
 • Geoteknikk og ingeniørgeologi
 • HMS/SHA
 • Informatikk og programvareutvikling
 • Maskinteknikk
 • Miljørådgivning
 • Landskapsarkitektur
 • Prosjektadministrasjon
 • Samferdselsteknikk og arealplanlegging
 • Taksering
 • Vann- og miljøteknikk
 • Vassdragsutbygging
 • VVS- og klimateknikk