Rådgivergodkjenning

RIF-godkjenning av rådgiver

RIF-godkjenning av rådgiver er den eneste eksterne sertifiseringen av rådgivere i det norske markedet. RIFs godkjenning er en bekreftelse av praksis samt relevant og tilstrekkelig utdannelse innenfor et eller flere spesifikke fagfelt.

Som RIF-godkjent rådgiver innenfor et fagfelt kan du angi dette på din CV, og benytte tittelen MRIF i din signatur. MRIF-tittelen borger for kunnskap og kvalitet og gir de som kjøper rådgivertjenester en trygghet.

Som RIF-godkjent rådgiver, vil du om ønskelig også bli søkbar med din fagekspertise på RIFs søkemotor for rådgivere og rådgiverfirmaer.

Krav for å bli godkjent som rådgiver

Det er ikke absolutte minimumskrav til antall års praksis for RIF-godkjente rådgivere. Vurderingen av punktet «relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder» vil derfor være skjønnsmessig og tilpasset kompetansebehovet i de faggrupper det søkes godkjenning i.

Godkjenningsrådet vil normalt ta utgangspunkt i praksiskravet som forskrift til plan- og bygningsloven stiller til faglig ledelse av prosjektering i tiltaksklasse 2, dvs 6 års relevant praksis. Godkjenningsrådet vil basere sin avgjørelse på en helhetsvurdering av søkeren.

Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til et annet firma som er medlem i RIF, blir RIF-godkjenningen opprettholdt. Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til en virksomhet som ikke er RIF-medlem, bortfaller godkjenningen.

 • Kunnskap om RIFs lover og krav til medlemskap
 • Ajourført faglig kunnskap tilsvarende høgskolenivå og relevant praksis innen godkjenningsområdet
 • Kunnskap om relevante offentlige lover og forskrifter
 • Kunnskap om ytre og eventuelt indre miljøforhold knyttet til godkjenningsområdet
 • Flerfaglig forståelse knyttet til godkjenningsområdet og håndtering av grensesnitt.
 • Prosesskunnskap ved ulike former for prosjektgjennomføring
 • Relevant kunnskap knyttet til profesjonsansvar
 • Innsikt i gjennomføring og HMS-forhold på byggeplass (når aktuelt).
 • Relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder
 • God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Referanser som bekrefter samarbeidsevne og evne til å være andres rådgiver
 • Opptreden i henhold til RIFs Norm for God forretningsskikk

Slik søker du  

 1. Søknadsskjemaet sendes til anne.holstad@rif.no
 2. Vedlegg:
 • CV m/kopi av eksamenspapirer, kursdokumentasjon etc.
 • Spesifisert liste over større oppdrag siste 5 år

Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning av rådgiver

Det er et behandlingsgebyr på kr 1.000 pr. faggruppe pr person.

Last ned skjema for rådgivergodkjenning

Last ned oversikt over de ulike godkjenningsområdene