Bli RIF-godkjent rådgiver

Rådgivergodkjenningen gjennom RIF er et bevis på at du som rådgivende ingeniør har relevant utdannelse og praksis innenfor ett eller flere fagfelt. Tittelen bekrefter god forståelse for fag, byggeprosesser, kontrakt og etikk, og er en fordel å ha med seg i møte med anbudsprosesser, kunder og samarbeidspartnere. 

En trygghet for god kvalitet

Å være godkjent rådgiver gjennom RIF er en garanti for god og relevant utdannelse og praksis hos rådgivende ingeniører. Det er RIFs godkjenningsråd, bestående av representanter fra åtte rådgiverfirmaer, som behandler søknadene. Godkjenningen baseres på en helhetlig vurdering, tilpasset kompetansebehovet i de ulike faggruppene det søkes godkjenning i. 

Alle RIF-godkjente rådgivere kan angi dette som en kvalifikasjon på CV-en sin, og benytte seg av «MRIF»-tittelen i signaturen sin. Godkjente rådgivere kan også, om de ønsker, stå tilgjengelig på hjemmesiden vår. På rådgiveroversikten er man søkbar med sin fagekspertise. 

BRUKER RIF-GODKJENNINGEN I JOBBHVERDAGEN: Mie Fuglseth, energi- og miljørådgiver i Asplan Viak, sier godkjenningsordningen er en trygghet for både henne seg og de som kjøper rådgivningstjenester

– Jeg vil anbefale bransjekollegaer om å søke Rådgivergodkjenning

Mie Fuglseth er energi- og miljørådgiver i rådgivningsselskapet Asplan Viak. Her jobber hun med hvordan bygg-, samferdsel-, infrastruktur- og industriprosjekter kan bidra til å redusere miljømessige ulemper knyttet til en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling. 

– Grunnen til at jeg ønsket Rådgivergodkjenning gjennom RIF er først og fremst at det er et kvalitetsstempel. Tittelen bekrefter at jeg som rådgiver har høy fagkompetanse innen energi- og miljø, og at jeg har relevant erfaring med byggeprosjekter og kontrakter. På den måten kan kunder og andre samarbeidspartnere jeg møter i jobben få en ekstra trygghet og garanti om god fag- og prosjektforståelse, sier Fuglseth. 

Hør Mie fortelle om hvorfor du også bør søke om å bli godkjent rådgiver:

Les mer om hvordan Mie bruker godkjenningen i jobbhverdagen her.

Hvordan blir jeg RIF-godkjent rådgiver? 

Du må oppfylle flere krav for å bli godkjent som rådgiver hos oss. For RIF-godkjenning kreves blant annet utvidet kunnskap knyttet til ditt godkjenningsområde, erfaring med prosesser og prosjektgjennomføring, profesjonsansvar og relevant praksis innenfor fagfeltet.  

Godkjenningsrådet gjennomfører en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av aktuelle kandidater, tilpasset kompetansebehovet i ulike faggrupper.

Søkere vurderes etter følgende krav: 

 • Kunnskap om RIFs lover og krav til medlemskap
 • Ajourført faglig kunnskap tilsvarende høgskolenivå og relevant praksis innen. godkjenningsområdet. 
 • Kunnskap om relevante offentlige lover og forskrifter. 
 • Kunnskap om ytre og eventuelt indre miljøforhold knyttet til godkjenningsområdet. 
 • Flerfaglig forståelse knyttet til godkjenningsområdet og håndtering av grensesnitt. 
 • Prosesskunnskap ved ulike former for prosjektgjennomføring. 
 • Relevant kunnskap knyttet til profesjonsansvar. 
 • Innsikt i gjennomføring og HMS-forhold på byggeplass (når aktuelt). 
 • Relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder. 
 • God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon. 
 • Referanser som bekrefter samarbeidsevne og evne til å være andres rådgiver. 
 • Opptreden i henhold til RIFs Norm for God forretningsskikk

Det er ingen bestemte minimumskrav til antall års praksis for RIF-godkjente rådgivere. Vurderingen av punktet «relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder» vil derfor være skjønnsmessig og tilpasset kompetansebehovet i fagområdet det søkes godkjenning i. Kravene kan derfor variere fra fagfelt til fagfelt. 

Godkjenningsrådet vil normalt ta utgangspunkt i praksiskravet som forskrift til plan- og bygningsloven stiller til faglig ledelse av prosjektering i tiltaksklasse 2, det vil si 6 års relevant praksis.  

Den endelige avgjørelsen baseres på en helhetsvurdering av hver enkelt søker.  

Her kan du laste ned mer informasjon og en oversikt over de ulike godkjenningsområdene.
 

Slik søker du: 

Det sendes inn én søknad per fagområde det søkes godkjenning i. 

Obligatoriske vedlegg: 

 • Referanseskjema (Lastes ned her
 • Spesifisert liste over større oppdraget de siste 5 årene 
 • CV med kopi av eksamenspapirer, vitnemål og eventuell annen relevant informasjon 

Søknadsskjemaet med vedlegg sendes til anne.holstad@rif.no  

Et behandlingsgebyr på kr. 1 000 påbeløper per fagområde per person.

Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til et annet firma som er medlem i RIF, blir RIF-godkjenningen opprettholdt. Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til en virksomhet som ikke er RIF-medlem, bortfaller godkjenningen. 

Er firmaet ditt ikke RIF-godkjent i dag? Les mer om vår Firmagodkjenning her.

Les mer om medlemsfordelene våre her.