Rådgivergodkjenning

RIF-godkjenning av rådgiver

RIFs godkjenning er et bevis på relevant utdannelse og praksis innenfor et eller flere spesifikke fagfelt. Godkjenningen baseres på en helhetlig vurdering som utføres av RIFs godkjenningsråd, som består av representanter fra 8 ulike rådgiverfirmaer.

Som RIF-godkjent rådgiver innenfor et fagfelt kan man angi dette som en kvalifikasjon på sin CV, og benytte tittelen MRIF i sin signatur. MRIF-tittelen bekrefter at rådgiveren har god forståelse for fag, byggeprosess, kontrakt og etikk, og gir de som kjøper rådgivertjenester en trygghet for god kvalitet. 

Som RIF-godkjent rådgiver, kan rådgiveren om ønskelig også bli søkbar med sin fagekspertise på RIFs søkemotor for rådgivere og rådgiverfirmaer.

Krav for å bli godkjent som rådgiver

Det er ikke absolutte minimumskrav til antall års praksis for RIF-godkjente rådgivere. Vurderingen av punktet «relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder» vil derfor være skjønnsmessig og tilpasset kompetansebehovet i de faggrupper det søkes godkjenning i.

Godkjenningsrådet vil normalt ta utgangspunkt i praksiskravet som forskrift til plan- og bygningsloven stiller til faglig ledelse av prosjektering i tiltaksklasse 2, dvs 6 års relevant praksis. Godkjenningsrådet vil basere sin avgjørelse på en helhetsvurdering av søkeren.

Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til et annet firma som er medlem i RIF, blir RIF-godkjenningen opprettholdt. Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til en virksomhet som ikke er RIF-medlem, bortfaller godkjenningen.

 • Kunnskap om RIFs lover og krav til medlemskap
 • Ajourført faglig kunnskap tilsvarende høgskolenivå og relevant praksis innen godkjenningsområdet
 • Kunnskap om relevante offentlige lover og forskrifter
 • Kunnskap om ytre og eventuelt indre miljøforhold knyttet til godkjenningsområdet
 • Flerfaglig forståelse knyttet til godkjenningsområdet og håndtering av grensesnitt.
 • Prosesskunnskap ved ulike former for prosjektgjennomføring
 • Relevant kunnskap knyttet til profesjonsansvar
 • Innsikt i gjennomføring og HMS-forhold på byggeplass (når aktuelt).
 • Relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder
 • God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Referanser som bekrefter samarbeidsevne og evne til å være andres rådgiver
 • Opptreden i henhold til RIFs Norm for God forretningsskikk

Slik søker du  

 • Det sendes inn én søknad pr. fagområde det søkes godkjenning i.
 • Søknadsskjema med vedlegg sendes til anne.holstad@rif.no
 
Obligatoriske vedlegg:
 • Referanseskjema
 • Spesifisert liste over større oppdrag siste 5 år
 • CV med kopi av eksamenspapirer, vitnemål og annen relevant dokumentasjon
 
Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning av rådgiver

Det er et behandlingsgebyr på kr 1.000 pr. faggruppe pr person.

Last ned oversikt over de ulike godkjenningsområdene