Rådgivergodkjenning

RIF-godkjenning av rådgiver

RIF-godkjenning av rådgiver er den eneste eksterne sertifiseringen av dgivere i det norske markedet. RIFs godkjenning er en bekreftelse av praksis samt relevant og tilstrekkelig utdannelse innenfor et eller flere spesifikke fagfelt.

Som RIF-godkjent rådgiver innenfor et fagfelt kan du angi dette på din CV, og benytte tittelen MRIF i din signatur. MRIF-tittelen borger for kunnskap og kvalitet og gir de som kjøper rådgivertjenester en trygghet. Som RIF-godkjent rådgiver, vil du om ønskelig også bli søkbar med din fagekspertise på RIFs søkemotor for rådgivere og rådgiverfirmaer.

Krav for å bli godkjent som rådgiver

Det er ikke absolutte minimumskrav til antall års praksis for RIF-godkjente rådgivere. Vurderingen av punktet «relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder» vil derfor være skjønnsmessig og tilpasset kompetansebehovet i de faggrupper det søkes godkjenning i.

Godkjenningsrådet vil normalt ta utgangspunkt i praksiskravet som forskrift til plan- og bygningsloven stiller til faglig ledelse av prosjektering i tiltaksklasse 2, dvs 6 års relevant praksis. Godkjenningsrådet vil basere sin avgjørelse på en helhetsvurdering av søkeren.

Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til et annet firma som er medlem i RIF, blir RIF-godkjenningen opprettholdt. Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til en virksomhet som ikke er RIF-medlem, bortfaller godkjenningen.

 • Kunnskap om RIFs lover og krav til medlemskap
 • Ajourført faglig kunnskap tilsvarende høgskolenivå og relevant praksis innen godkjenningsområdet
 • Kunnskap om relevante offentlige lover og forskrifter
 • Kunnskap om ytre og eventuelt indre miljøforhold knyttet til godkjenningsområdet
 • Flerfaglig forståelse knyttet til godkjenningsområdet og håndtering av grensesnitt.
 • Prosesskunnskap ved ulike former for prosjektgjennomføring
 • Relevant kunnskap knyttet til profesjonsansvar
 • Innsikt i gjennomføring og HMS-forhold på byggeplass (når aktuelt).
 • Relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder
 • God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Referanser som bekrefter samarbeidsevne og evne til å være andres rådgiver
 • Opptreden i henhold til RIFs Norm for God forretningsskikk

Slik søker du  

Vedlegg:

 • Skjema: Referanse til søknad om RIF-godkjenning
 • Spesifisert liste over større oppdrag siste 5 år
 • CV med kopi av eksamenspapirer, vitnemål og annen relevant dokumentasjon

Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning av rådgiver

Det er et behandlingsgebyr på kr 1.000 pr. faggruppe pr person.

Last ned skjema for rådgivergodkjenning

Last ned skjema for referanser ifbm. rådgivergodkjenning (obligatorisk)

Last ned oversikt over de ulike godkjenningsområdene