Hvordan blir jeg RIF-godkjent rådgiver?

Du må oppfylle flere krav for å bli godkjent som rådgiver hos oss. For RIF-godkjenning kreves blant annet utvidet kunnskap knyttet til ditt godkjenningsområde, erfaring med prosesser og prosjektgjennomføring, profesjonsansvar og relevant praksis innenfor fagfeltet.  

Godkjenningsrådet gjennomfører en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av aktuelle kandidater, tilpasset kompetansebehovet i ulike faggrupper.

Søkere vurderes etter følgende krav: 

 • Kunnskap om RIFs lover og krav til medlemskap
 • Ajourført faglig kunnskap tilsvarende høgskolenivå og relevant praksis innen. godkjenningsområdet. 
 • Kunnskap om relevante offentlige lover og forskrifter. 
 • Kunnskap om ytre og eventuelt indre miljøforhold knyttet til godkjenningsområdet. 
 • Flerfaglig forståelse knyttet til godkjenningsområdet og håndtering av grensesnitt. 
 • Prosesskunnskap ved ulike former for prosjektgjennomføring. 
 • Relevant kunnskap knyttet til profesjonsansvar. 
 • Innsikt i gjennomføring og HMS-forhold på byggeplass (når aktuelt). 
 • Relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder. 
 • God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon. 
 • Referanser som bekrefter samarbeidsevne og evne til å være andres rådgiver. 
 • Opptreden i henhold til RIFs Norm for God forretningsskikk

Det er ingen bestemte minimumskrav til antall års praksis for RIF-godkjente rådgivere. Vurderingen av punktet «relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder» vil derfor være skjønnsmessig og tilpasset kompetansebehovet i fagområdet det søkes godkjenning i. Kravene kan derfor variere fra fagfelt til fagfelt. 

Godkjenningsrådet vil normalt ta utgangspunkt i praksiskravet som forskrift til plan- og bygningsloven stiller til faglig ledelse av prosjektering i tiltaksklasse 2, det vil si 6 års relevant praksis.  

Den endelige avgjørelsen baseres på en helhetsvurdering av hver enkelt søker.  

 Slik søker du: 

Det sendes inn én søknad per fagområde det søkes godkjenning i. Referansene må knyttes opp mot respektive fagområde.

Obligatoriske vedlegg: 

 • Referanseskjema (Lastes ned her
 • Spesifisert liste over større oppdrag de siste 5 år 
 • CV med kopi av eksamenspapirer, vitnemål og eventuell annen relevant informasjon 

Søknadsskjemaet med vedlegg sendes til anne.holstad@rif.no