Ta medlemskapet i bruk

Vi er sterkere sammen 

RIFs medlemmer har sin virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen, med kjernekompetanse innen ingeniør teknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. Over tre fjerdedeler av den norske rådgiverbransjen er RIF-godkjente firmaer, noe som gir oss en tydelig posisjon og som bidrar til at vi kan være en sterk stemme for selskapene vi representerer.  

VISER AT VI TAR SAMFUNNSANSVAR: Jan Lindland, daglig leder i Stærk & Co, sier firmaet har fått gode tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere når de har sett RIF-medlemsskapet

– Vi benytter oss aktivt av godkjenningen i tilbudsprosesser

Jan Lindland er daglig leder i Stærk & Co. Det rådgivende ingeniørfirmaet i Arendal har vært mangeårig RIF-medlem, og benytter seg av medlemskapet sitt i den daglige driften. Firmaet har flere RIF-godkjente rådgivere, og oppfordrer kontinuerlig sine egne ansatte til å søke om godkjenning:

– For oss er det flere gode grunner til å være et RIF-godkjent firma. Vi har mange dyktige folk på huset, og med kvalifiserte og godkjente rådgivere innenfor spesifikke fagområder, er dette noe vi benytter oss av i tilbudsprosesser, sier Lindland.

VISER FREM MEDLEMSSKAPET: Jan Lindland, daglig leder i Stærk & Co, sier de er stolte av å vise frem Firmagodkjenningen sin – både på kontoret og i møtet med kunder.

Medlemskap gir trygghet om god kvalitet

– I Stærk og co er godkjenningen også et bevis på god forretningsskikk. Det er viktig for oss at kunder, kolleger, ansatte og samarbeidspartnere ser at vi driver en åpen og etisk forretningsmessig drift, sier Lindland. 

 Lindland henviser til at et RIF-medlemskap også innebærer tydelige krav til medlemsbedrifters forretningsskikk. Alle med firmamedlemskap må overholde RIFs norm for god forretningsskikk, som innebærer firmaenes samfunnsansvar, arbeid for bærekraftig utvikling i bransjen og god opptreden overfor kunder, samarbeidsparter og konkurrenter.  

– Kvalifisert firmakompetanse, samfunnsansvar og god bedriftskultur er det som driver bransjen vår fremover, og det tenker jeg alle burde ønske å vise frem, sier Lindland og oppfordrer flere medlemmer til å benytte seg av Firmagodkjenningen. 

I denne videoen forteller Jan mer om hvordan Stærk og Co aktivt bruker Firmagodkjenningen sin: