Presse Brenner bort jorda vi står på
brenner-bort-jorda-vi-star-pa

– Klimaendringer er vår største utfordring samtidig som kampen om ressursene i samfunnet hardner til. De urolige tider vi befinner oss i nå gjør at det er lett å miste fokus på klimaendringene. Rådgivende Ingeniørers Forening mener regjeringens reviderte nasjonalbudsjett mangler dette fokuset. Om vi ikke tar klimaendringene på største alvor snarest risikerer vi å brenne bort jorda vi står på, sier Liv Kari Skudal Hansteen som er adm. direktør for Rådgivende Ingeniørers Forening.

I RNB avsetter Regjeringen 5 millioner ekstra til grønn omstilling. EUs grønne giv inneholder regelverk i et antall og omfang Norge ikke har sett tidligere, noe som vil få store konsekvenser for norsk samfunns- og næringsliv. Dette er i følge regjeringen tidenes mest ambisiøse forsøk på grønn omstilling i både omfang, tempo, ambisjonsnivå og tverrsektoriell tilnærming. – Til å være det mest ambisiøse prosjektet for grønn omstilling, stiller RIF seg spørrende til om 5 millioner kroner er tilstrekkelig, fortsetter Skudal Hansteen.

Av andre klimarelaterte tiltak RIF har lagt merke til i er økt satsing på havvind, utredning av et forbud mot bruk av fossile brensler på byggeplasser og økt støtte til CO2-fangst. – Samlet sett blir den grønne profilen på budsjettet både grå og etterlater oss med en vond følelse av sandpåstrøing, avslutter Skudal Hansteen.