Hva skjer hos RIF Bruk av standardkontrakter

RIF har den senere tiden satt økt fokus på rådgivernes rammevilkår og viktigheten av at oppdragsgiverne bruker de omforente bransjekontraktene fra Standard Norge.

RIF og bransjeaktørene nedlegger betydelig arbeid i å fremforhandle omforente standardkontrakter gjennom Standard Norge. Forutsetningen for dette arbeidet må være at oppdragsgiverne bruker disse kontraktene. RIF ser en rekke tilfeller hvor oppdragsgivere ikke bruker NS-kontraktene, eller har betydelige ubalanserte avvik fra disse.

RIF har fulgt opp dette ved å sende en rekke brev og henvendelser til statlige, kommunale og private oppdragsgivere, som man i konkrete saker har fått opplyst at bruker avvikende kontraktsvilkår.

Resultatene av disse henvendelsene har vært positive, da de fleste oppdragsgivere som har mottatt slike henvendelser fra RIF, har endret sine vilkår eller gjort korreksjoner.

RIF vil i tiden fremover ha fortsatt fokus på dette området. Medlemsbedrifter som blir klar over oppdragsgivere som benytter avvikende kontraktsvilkår fra de omforente bransjekonttraktene, kan ta kontakt med RIF: rif@rif.no