Presse – Budsjettavtalen sikrer kontinuitet i jernbaneplanleggingen
budsjettavtalen-sikrer-kontinuitet-i-jernbaneplanleggingen-2

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og støttepartiene sikrer kontinuitet og helhetlig planlegging av jernbanenettet i Norge. Dette er god bruk av felleskapets midler og vil trygge fremdriften i prosjektene, sier administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen.

I forslaget til Statsbudsjettet for 2017 var det ikke avsatt planleggingsmidler til blant annet de ytre InterCity-strekningene til Lillehammer, Halden og Skien. Rådgivende Ingeniørers Forening reiste tidlig bekymring for at forslaget ville gi store, negative samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige konsekvenser. I budsjettavtalen som ble fremforhandlet i helgen er det nå lagt på 280 millioner kroner ekstra til jernbaneplanlegging, inkludert InterCity-triangelet.

DSC_9347 med RIF Logo mini.jpg

– Regjeringen har vært flinke til å tenke helhetlig på bygging av vei. Med budsjettavtalen får vi nå også en slik helhetlig tankegang på planleggingen av jernbanen, sier Skudal Hansteen i en kommentar til budsjettavtalen.

– Start-og-Stopp i planlegging av InterCity-strekningene kunne kostet samfunnet 100 millioner kroner ekstra og ville vært sløsing med fellesskapets midler. Budsjettavtalen gjør at planleggingen av InterCity-utbyggingen kan gå som planlagt og dermed sikre at pendlere over hele Østlandsområdet kan få et bedret tilbud innen planlagt tid, fortsetter Hansteen.

Foto: Nicolas Tourrenc