Presse Bygg21 lanserer kostnadsfritt kvalitetskurs
bygg21-lanserer-kostnadsfritt-kvalitetskurs

Bygg21 Fase 2 lanserer nå en lett tilgjengelig og gratis e-læringsmodul basert på veilederen med de 10 kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder.

Bygg 21 har tidligere utarbeidet ti kvalitetsprinsipper som dekker hele bærekraftperspektivet, både miljømessige, økonomiske og sosiale sider. Prinsippene anbefales inn i all planlegging og utvikling av områder og bygg. Gjennom dette nye kurset blir deltakerne kjent med hvert av prinsippene, hvordan de brukes inn i prosjekter og gir kostnadseffektivitet og verdi.

– Vi har utviklet dette kurset for å gjøre Bygg21 verktøyene kjent og tatt i bruk. Vi håper at de mange gode eksemplene vil gjøre hvert kvalitetsprinsipp forståelig og enklere å iverksette i eget prosjekt for de som tar dette kurset. Vi har samarbeidet med Grønn Byggallianse om å finne gode eksempler fra aktuelle, norske prosjekter, sier Tania Wåge Leporowski som er prosjektleder for Bygg21 Fase 2.

Kurset passer for de aller fleste i BAE-næringen, herunder byggherre, entreprenør, rådgivende ingeniør, arkitekt, leverandør til byggebransjen, eiendomsinvestor eller de som jobber med reguleringssaker i det offentlige. Kvalitetskurset er digitalt, og tar mellom 3 og 6 timer å gjennomføre.

Det opprinnelige prosjekt Bygg21 var en dugnad mellom bygg- og eiendomsnæringen som ble etablert gjennom Stortingsmelding 28: Gode bygg for eit betre samfunn. Oppdraget da var å utarbeide strategier for å heve bygg- og eiendomsnæringens kompetanse, bedre næringens innovasjonsevne, og bedre dens evne til å formidle og dele kunnskap og erfaringer.

Kvalitetskurset finner man på Bygg21s internettside.