Ukategorisert Byggavfallskonferansen 12. mars
byggavfallskonferansen-12-mars
  1. mars 2024 er det – tradisjonen tro – klart for byggavfallskonferanse i Næringslivets Hus i Oslo. Bak konferansen står NHP-nettverket (Nettverket bak Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall) .

NHP-nettverket (www.byggemiljo.no) samler 20 organisasjoner og virksomheter med felles interesse for å samarbeide om rett håndtering av bygg- og anleggsavfall.

» Vi ser frem til å ønske velkommen til en dag tettpakket av faglige nyheter for alle som jobber med bygg- og anleggsavfall.»
Det sier Gunnar Grini i Norsk Industri, som for tiden leder NHP-nettverket.

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for alle som jobber med bygg- og anleggsavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Årets konferanse er den 15. i rekken.

På årets konferanse kommer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for å presentere ny veiledning for miljøvekting i offentlige innkjøp. Miljødirektoratet vil fortelle om sine anbefalinger for å øke resirkuleringen av gipsavfall og om nye grenseverdier for forurenset grunn.

«I tillegg blir det innlegg om nye fagrapporter og forskningsprosjekter innen bygg- og anleggsavfall. Og – vi får høre om prosjekter for gjenvinning av overskuddsmasser, utfordringer med håndtering av asbestavfall og batterier på byggeplass, samt planer for reduksjon og ombruk av treemballasje. Så dette er virkelig stedet for å holde seg oppdatert.»
Eirik Wærner fra Multiconsult, som har deltatt i programkomiteen for konferansen.

Konferansen samler i overkant av 200 deltagere i Næringslivets Hus.

Meld deg på byggavfallskonferansen 2024 på www.byggemiljo.no