Browsing Category:Presse

– Tror ikke på billigere boliger

RIF og andre aktører fra byggenæringen advarer i Dagens Næringsliv mot regjeringens forslag til forenkling av byggteknisk forskrift TEK10.Endringene skal ifølge regjeringen gjøre det...
Continue reading

Vil stoppe de useriøse

RIF er med når et ekspertutvalg fra byggenæringen vil ta grep for å bekjempe useriøs virksomhet og heve kvaliteten i bygge- og anleggsprosjekter.Et ekspertutvalg...
Continue reading

ECT er nytt RIF-medlem

Det rådgivende ingeniørfirmaet ECT er fra 2. juni 2014 medlem i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). - Vi ser frem til et godt RIF-samarbeid. ECT...
Continue reading

RIF med i Lavenergiprogrammet

Rådgivende Ingeniørers Forening har nå blitt deltagere i Lavenergiprogrammet. Dermed står hele byggenæringen samlet om å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging.Også Norsk Teknologi...
Continue reading

NGI inn i RIF-styret

På RIFs årsmøte 2014 ble adm. dir. for NGI (Norges Geotekniske Institutt), Lars Andresen, valgt inn i hovedstyret. Som eksternt medlem i RIF-styret ønsker...
Continue reading
113141516