Presse De rådgivende ingeniørene er optimistiske til tross for krevende marked
de-radgivende-ingeniorene-er-optimistiske-til-tross-for-krevende-marked

De rådgivende ingeniørene er positive til fremtiden, viser den siste konjunkturundersøkelsen fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Medlemsbedriftene tror på sterk vekst og planlegger å ansette nærmere 1200 nye rådgivere i året som kommer, til tross for et krevende marked.

Oljeprisoppgang, Nasjonal Transportplan og ny optimisme i boligmarkedet bidrar til rekordhøye forventninger både når det gjelder forventede ordrereserver om 6 måneder og behovet for nyrekruttering hos RIF-firmaene. Sterke satsinger på samferdsel og bærekraftig byutvikling er blant de fagområdene i tillegg til tradisjonelle byggfag som gjør at bransjen har et stort rekrutteringsbehov.

45 prosent av RIF-firmaene sier at de har planer om å oppbemanne de neste 6 månedene.

– I løpet av de siste ti årene har antallet ansatte i bransjen nesten doblet seg, fra 6.400 til 12.000 ansatte, sier Hansteen. Ifølge estimater fra RIF har medlemsbedriftene planer om å ansette nærmere 1.200 personer i løpet av det neste året.

– Det er stor optimisme i bransjen og dette avspeiler seg i firmaenes rekrutteringsiver. På ulike undersøkelser de siste årene ser vi også at de rådgivende ingeniørfirmaene har stor rekrutteringskraft både mot erfarne og nyutdannede ingeniører, sier adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Optimisme tross et krevende marked

I 2012 startet foreningen med sine halvårlige konjunkturundersøkelser, og i siste undersøkelse peker nå mange av parameterne oppover. Både oljeprisoppgangen og det at bolignedturen ikke ble verre er med på å skape optimisme. Man fikk ikke den nedturen i boligmarkedet som mange fryktet, og innen planarbeid, som er knyttet til regulerings- og planleggingsfasen, er det nå mange prosjekter på gang.

– Vi har aldri målt så høye forventninger innenfor flere sektorer. Forventningene til ordrereserve om seks måneder er på rekordnivå, siden vi startet med undersøkelsen i 2012, fortsetter Hansteen. Spesielt ventes det vekst i ordrereservene innenfor sektorene samferdsel, olje og gass, samt bygg og miljø.

Imidlertid matcher ikke resultatene helt optimismen i bransjen. – Vi har hatt en periode med økende optimisme de siste årene, men resultatmarginene har ikke fulgt etter for alle firmaene, og snittet er fremdeles for lavt i et krevende marked, avslutter Hansteen.