Hva skjer hos RIF Design og strukturer for jordskjelvsmotstand -16.februar
design-og-strukturer-for-jordskjelvsmotstand-16-februar

Ved jordskjelv skal menneskeliv beskyttes, skadeomfang begrenses og man skal sørge for at bygg som er viktige for å beskytte befolkningen forblir operative. Kurset gir en gjennomgang av hovedkapitlene i Eurokode 8.

Eurokode 8 angir bestemmelser for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner for seismisk påvirkning. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. 

På kurset lærer du om beregning av jordskjelvlaster, vurdering av virkning av grunnforhold, generelle prinsipper ved valg av utforming, konstruksjonsanalyser samt konsekvenser for dimensjoneringen.

Du vil få utdelt en eksempelsamling.

Målsetting

Kurset har som mål å gi oversikt over og forståelse av Eurokode 8, jordskjelvfare, risiko ved jordskjelv og prosjektering mot jordskjelv samt å fremme kompetanse i beregning av konstruksjoner.

DATO: 16. februar 2023

TIDSPUNKT: 09:00-16:30

PRIS: Medlem RIF, NITO og Tekna kr 5300, andre kr 6000, inkl. mva