Hva skjer hos RIF – Det regner penger til flomsikring
det-regner-penger-til-flomsikring

Norge har blant annet opplevd både ekstremnedbør og ekstremværet i fjor, og vi er foreløpig fornøyd med en dobling fra fjorårets satsing. Men det må satses enda mer offensivt i årene som kommer enn det regjeringen legger opp til, sier Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

I rapporten Norges Tilstand peker RIF på at etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av infrastrukturen i Norge er på 2600 milliarder kroner. Rapporten stadfester at klimaendringer vil gi et endret risikobilde når det gjelder fare for flom og skred.

DSC_9210 cropped minimini.jpg
– Det er viktig at regjeringen satser på flomsikring, og satsingen i årets statsbudsjett er nesten doblet fra fjoråret. Men det vil kreves enda mer i årene som kommer. Vi trenger en langsiktig plan for hvordan vi skal håndtere de utfordringene klimaendringer og ekstremvær vil føre med seg i tiden som kommer. Dette gjelder ikke minst på et samfunnskritisk område som vann og avløp, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende ingeniørers forening.

Rapporten Klima i Norge 2100 peker på at vi får stadig mer ekstremvær og at dette vil føre til kraftigere styrtregnsperioder som vil komme hyppigere, samtidig som regnflommene også blir større.
– Ekstremvær er og blir dessverre den nye normalen. Vi har allerede begynt å kjenne på konsekvensene og de økonomiske kostnadene er store. Vi er helt avhengige av å investere i løsninger som reduserer virkningene av ekstremværet, sier Hansteen.

Rapporten Klima i Norge 2100 viser en økning på 18 prosent i årlig nedbør og et havnivå som stiger mellom 15 og 55 cm avhengig av lokaliteten. Dette støttes av EASAC-rapporten som slår fast at det vil bli mer nedbør i Nord-Europa som et resultat av klimaendringer. – Regjeringen viser at de mener alvor. Det må settes av betydelige større ressurser om vi skal kunne håndtere virkningene av ekstremvær på en forsvarlig måte, avslutter Liv Kari Skudal Hansteen.