Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Digitalt frokostseminar: Sirkulærøkonomi i bygge- og eiendomsbransjen i Trøndelag – 16. april
digitalt-frokostseminar-sirkulaerokonomi-i-bygge-og-eiendomsbransjen-i-trondelag

Hva gjør de offentlige byggherrene, og hvilken kompetanse vil de etterspørre når bransjen omstiller seg fra en lineær til sirkulær tankegang?

Sirkulærøkonomi har de siste årene fått alt mer gjenklang i samfunnet. Regjeringen har i sin klimaplan for 2021-2030 vedtatt at det i løpet av 2021 skal utarbeides en nasjonal strategi om sirkulær økonomi, med forankring i EU-kommisjonens Green Deal. I klimaplanen er bygg-, anlegg- og eiendom pekt på som en av bransjene med et stort uutnyttet potensial for miljøgevinster gjennom ombruk, gjenbruk, og generell adaptiv tankegang ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Videre ser vi at EU’s nye taksonomi stille større krav til bærekraftige investeringer, som direkte vil påvirke hvordan vi utvikler og gjenbruker Norges bygningsmasse.

Både staten og kommunene besitter en vesentlig del av Norges eiendomsmasse, og regjeringen peker på at de offentlige instansene må bruke sin innkjøpsmakt for å være en forgjenger til en sirkulær og digital omstilling.

På frokostseminaret ønsker vi i RIF Trøndelag å sette ovenstående tema på agendaen og vi har derfor gleden av å ha med oss Kristian Mjøen, leder for bærekraftsenteret i Trondheim kommune og Rune Venås, bygge- og eiendomssjef i Trøndelag Fylkeskommune. De kommer til å fortelle om hvordan de arbeider med sirkulærøkonomi og hvilken kompetanse de forventer at vi rådgivere bør besitte for å best mulig kunne bidra til en mer fremtidsrettet og sirkulær bygg- og eiendomsnæring.

Gled dere til et spennende og lærerikt frokostseminar om sirkulærøkonomi i byggebransjen!

Agenda:

  • Kl. 09:00 Oppstart og velkomst
  • Kl. 09:05 Foredrag Trondheim kommune v/ Kristian Mjøen
  • Kl. 09:20 Foredrag Trøndelag fylkeskommune v/ Rune Venås
  • Kl. 09:35 10 min. Q&A-sesjon
  • Kl. 09:45 Avslutning

Frokostseminaret gjennomføres som et Teams-live event. Påmeldte deltakere vil få tilsendt lenke i forkant av seminaret på epost.

Påmelding skjer her:

Påmelding - RIF Trøndelag Frokostseminar