Presse Dramatisk fall i forventninger til rådgivermarkedet
dramatisk-fall-i-forventninger-til-radgivermarkedet

Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) nyeste konjunkturrapport, som er laget etter at regjeringen innførte de strenge Corona-tiltakene den 12. mars er ikke lystig lesning, verken for rådgiverne eller for resten av bygg, anleggs- og eiendomsnæringen.

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med mer enn 12.500 ansatte rådgivere, og som omsetter for mer enn 15 milliarder i året.

I konjunkturrapporten spør RIF medlemmene om hvordan markedet har utviklet seg de siste 6 månedene, hvilke rekrutteringsplaner de har for de neste 6 månedene samt hvordan de ser for seg at ordrereservene og omsetningen vil utvikle seg i tiden fremover. RIFs medlemmer dekker hele 80 prosent av alle rådgivende ingeniørvirksomheter i Norge, og respondentene som har svart på undersøkelsen tilsvarer 94,3 prosent av alle årsverkene blant medlemsvirksomhetene.

De prosjekterende har blitt omtalt som bygg-, anleggs- og eiendomsnæringens (BAE-næringens) «kanarifugler». I tidligere tider brukte man en kanarifugl i gruvene for å varsle om fallende oksygen-innhold. – Siden rådgiverne er blant de som kommer først i verdikjeden i bygg- og anleggsnæringen er denne undersøkelsen en slags fremtidig temperaturmåler for hele næringen. En tommelfingerregel er at om rådgiverne jobber for 10 millioner kroner, så skal entreprenørene bygge for 100 millioner kroner på det samme prosjektet. Den siste utgaven av RIFs konjunkturrapport indikerer at hele BAE-næringen kan stå foran en svært tung høst og vinter, sier Ari Soilammi som er fungerende administrerende direktør for RIF.

Omsetningsfall

Hele 40 prosent av RIFs medlemsfirmaer melder allerede om omsetningsfall i forhold til i fjor høst. Kun 14 prosent av bedriftene har større ordrereserve i dag enn for 6 måneder siden. Dette er det laveste tallet som er rapportert i undersøkelsens historie.

Fallende ordrereserve

Mange venter også at ordrereserven skal falle fremover – hele 44 prosent venter lavere ordrereserve om seks måneder. Spesielt erfarer bransjen reduserte ordrereserver innenfor forretningsområdet Bygg og Eiendom.

Samtlige regioner i Norge har en høyere andel bedrifter som forventer en nedgang i ordrereserve enn de som forventer en økning, og mest pessimistisk er man på Vestlandet hvor netto 59 prosent forventer en nedgang i ordrereserven frem mot høsten.

Redusert bemanning

Rekordhøye 21 prosent oppgir at de forventer en reduksjon i antall årsverk de neste seks månedene.

Noen av RIFs medlemsbedrifter har allerede permittert, andre har gjort brede kostnadskutt og øvrige bedrifter vurderer fortløpende behov for tiltak. Permitteringer i rådgiverbransjen har i praksis ikke skjedd siden nittitallet, sier Ari Soilammi.

– Dette handler ikke bare om utsiktene for de rådgivende ingeniørene, vi varsler dårlige tider for resten av næringen. Vi tror den store smellen kommer mot 2021 hvis ikke oppdragsmengden tar seg opp, sier Soilammi.

Lite støtte i revidert nasjonalbudsjett

RIF er ikke fornøyd med tiltakene som ble fremlagt i revidert nasjonalbudsjett på tirsdag.

– Med unntak for bevilgningen til Avinor på 5 milliarder kroner, er budsjettet dårlige nyheter og redder ikke BAE-næringen. Vi frykter massepermitteringer i næringen hvis det ikke kommer større øremerkede krisemidler til gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter og til digitalisering og grønn innovasjon i sektoren. De offentlige byggherrene må sette inn et ekstra gir og fortsette å sende prosjekter ut i markedet, og da trengs det krisepakker som monner til statlige, fylkeskommunale og kommunale byggherrer, fortsetter Soilammi. RIF har i rapporten State of the Nation kartlagt et samlet vedlikeholds- og oppgraderingsbehov for offentlige bygg og infrastruktur på 2600 milliarder kr. Vedlikehold og oppgradering er gode motkonjunkturtiltak som gir nytteverdi for hele Norge, og bør nå prioriteres høyere, avslutter Soilammi.