Hva skjer hos RIF, Presse – Dyrtid må ikke bli stopptid!
dyrtid-ma-ikke-bli-stopptid

Torsdag 6. oktober legger Støre-regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. RIF vil advare mot å skrinlegge for mange prosjekter. Dersom det kuttes for mye uten å se på kostandene ved å ikke investere og det klokt, er samfunnet taperen.

RIF ønsker å være en pådriver for sunn økonomisk styring, men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haka. Mange av prosjektene som nå står i fare, er viktige prosjekter for samfunnet, hvor det også er mulig å få ned totalkostnadene med god planlegging, uten å stoppe alt.

Situasjonen i både Norge og verdensøkonomien er alvorlig, men å sette i gang en slankekonkurranse som stopper samfunnsnyttige prosjekter vil svekke mulighetene for å kutte utslipp, redusere kostnader og realisere samfunnsgevinster.

Dette skriver Liv Kari Hansteen i et innlegg i bygg.no i forkant av statsbudsjettet. Les hele innlegget her.