Presse Ekspert på parametrisk design vant «Årets Unge Rådgiver»
ekspert-pa-parametrisk-design-vant-arets-unge-radgiver

Swecos ekspert på bruteknologi og parametrisk design, Krzysztof Wojslaw (30) ble kåret til årets Unge Rådgiver av Rådgivende Ingeniørers Forening under årets 

Juryen hadde en vanskelig jobb, men Krzysztofs rolle som faglig spydspiss samt evne og vilje til å gjøre kunnskapen om parametrisk design tilgjengelig for alle, sikret ham knepent seieren over de tre andre svært gode finalistene; smartteknologi-eksperten Eirik Bjørnstad (Multiconsult), prosjekteringslederen Safra Lello (Sweco) og eksperten innenfor bruteknologi og parametrisk design Andreas Bratlie (Norconsult).

I begrunnelsen fra juryen står det: «Krzysztof Wojslaw tildeles tittelen Årets Unge Rådgiver 2020 på bakgrunn av sin rolle som et faglig fyrtårn innen parametrisk design og VDC. Krzysztof er en svært dyktig og ledende fagekspert som alltid er oppdatert på det nyeste i bransje. Gjennom å være løsningsorientert å besitte spisskompetanse bidrar Krzysztof til å få en mest mulig effektiv utnyttelse av det modellbaserte grunnlaget. Han imponerer med utvikling av verktøy som reduserer prosjekteringstiden på avanserte samferdselskonstruksjoner og sin evne til å dele sine erfaringer. I sin vurdering trekker juryen frem at de er spesielt imponert over rekkevidden av Krzysztofs arbeid med å spre sin kunnskap, både som foredragsholder og i sosiale medier med tilhengere over hele verden. Juryen verdsetter spesielt Krzysztofs helhet som en ledende internasjonal fagekspert som driver et fagområde i rivende utvikling og hans samtidige evne til grenseløse deling av ny kunnskap.»

Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på utvalgte kriterier. Blant annet bør kandidatene være en spydspiss innen sitt fagområde, være nysgjerrig og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne. I tillegg må kandidatene vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger. Det kan nomineres i to kategorier, fagspesialist eller leder. Juryen velger de beste finalistene basert på nominasjonene.

Årets Unge Rådgiver 2020 vitner om dyktige talenter over hele landet og med god spredning i alder, kjønn og kompetanse. Juryen mener det var et imponerende høyt nivå på årets nominasjoner.

– At Krzysztof Wojslaw vant Årets Unge Rådgiver betyr at han er en av Norges mest talentfulle rådgivere. Vi gratulerer både ham og de andre tre finalistene; Andreas, Eirik og Safra med hederlig omtale fra juryen, sier Ari Soilammi, som er utviklingssjef i RIF.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Janicke Garmann (RIFs Hovedstyre), Arve Brekkhus (Byggeindustrien), Kristoffer Presthus (URIF), samt Trond Cornelius Brekke (RIF).

Fagekspert Krzysztof Wojslaw, Sweco Norge (30 år)

Krzysztof begynte i Sweco i 2016, og kom da fra Spenncon AS hvor han jobbet som prosjekteringsleder. I Sweco jobber han som fagekspert på parametrisk design og VDC, og inngår i Swecos brugruppe.

Krzysztof har en mastergrad i konstruksjonsteknikk fra NTNU og et VDC-sertifikat fra Stanford. Han har lenge markert seg som en spydspiss innen parametrisk design, og i oktober vant prosjektet «Randselva bru» prisen for «Årets beste BIM-prosjekt» under Tekla Global BIM Awards. Randselva bru er verdens største modellbasert bru som prosjekteres og bygges tegningsløst. I dette prosjektet har Krzysztof bidratt med utvikling og implementering av nye teknologier, i tillegg til at han har hatt koordineringsansvaret for teamet som jobbet med parametrisk design. Resultatet av Krzysztofs arbeid er parametrisk designverktøy som senker prosjekteringstiden på avanserte samferdselskonstruksjoner betraktelig.

Han bidrar også i nasjonale og internasjonale fora for å videreutvikle verktøyene, og gjør sin kunnskap tilgjengelig for andre gjennom interne kurs, eksterne foredrag og som aktiv formidler i sosiale medier. Krzysztof er en av grunnleggerne av bloggen «BIMCorner» som i løpet av ett år har blitt en av bransjens mest populære blogger, med mer enn 75.000 besøkende fra 190 land. Han har også skrevet guiden; «5 Steps to learn Parametric Design», som viser hvordan man kan lære seg parametrisk design. Guiden er gratis og har over 5000 nedlastninger.