Kurs og arrangement En innføring i prosjekteringsledelse 23. – 24. april
en-innforing-i-prosjekteringsledelse-23-24-april

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle.

God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • Begrepsavklaringer – byggeprosess – faser
 • Relasjon – Byggherre og prosjekterende/entreprenør
 • Prosjekteringsledelse i praksis
 • VDC – Virtual Design and Construction
 • Verktøy og arbeidsmetodikk
 • Byggherreforskriften
 • Hvordan lede et prosjekteringsteam?

Program En innføring i prosjekteringsledelse

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen
 • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen
 • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk
 • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften
 • Vite mer om teamledelse

ARRANGØR: RIF i samarbeid med NITO og Tekna.

Sted: Oslo sentrum 

DATO: 23. – 24. april 2024

PRIS: Medlem NITO, Tekna og RIF kr 11000, andre kr 13000 inkl. mva.

STED: Oslo sentrum, Oslo

Meld deg på via NITO sine sider