Ukategorisert En innføring til prosjekteringsledelse 3.-4. mai
en-innforing-til-prosjekteringsledelse-3-4-mai

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle.

God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • Begrepsavklaringer – byggeprosess – faser
 • Relasjon – Byggherre og prosjekterende/entreprenør
 • Prosjekteringsledelse i praksis
 • VDC – Virtual Design and Construction
 • Verktøy og arbeidsmetodikk
 • Byggherreforskriften
 • Hvordan lede et prosjekteringsteam?

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen
 • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen
 • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk
 • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften
 • Vite mer om teamledelse