Blog En kunnskapsbasert byggenæring

I likhet med andre næringer står byggenæringen ovenfor stadig større utfordringer knyttet til kunnskap om prosesser og produkter. Vinnerne er de som klarer å nyttiggjøre seg av mulighetene dette gir og håndtere utfordringene.

I dag presenterte Torgeir Reeve, Lene Byggeballe og Eskil Goldeng de foreløpige funnene fra forskningsrapporten de arbeider med: ”En kunnskapsbasert byggenæring” på Handelshøyskolen BI. Her studeres byggenæringen for å avdekke hvordan kunnskap genereres og spres og hvordan koblingen er mellom næringen, kapital og kunnskap. Studien sponses av RIF sammen med Obos, Entra, Statsbygg, RIF, Multiconsult, Norconsult, Rambøll, AF-gruppen, Betonmast, Veidekke, Skanska, Norsk Teknologi, YIT, Oras og GK.

Rapporten er et viktig grunnlag både for næringen selv, men også for myndighetene. Den endelige rapporten vil bli presentert på Byggedagene 2011. Sammen med innlegg fra adm- dir. Vibecke Hverven i Sweco om kompetanse og rekrutteringsutfordringer og RIFs oppdatert prognoser av State of the Nation, blir Byggedagene 2011 en spennende arena å kunne delta på. Så hold av 23. og 24. mars og meld deg på!

Liv Kari