Presse – En nasjonal klimatilpasningsplan må på plass nå
en-nasjonal-klimatilpasningsplan-ma-pa-plass-na

Delrapporten fra FNs klimapanel om behovet for klimatilpasning er skremmende lesning mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Funnene er helt i tråd med de innspill RIF tidligere har gitt til Regjeringen og de andre politiske partiene om et prekært behov for en nasjonal klimatilpasningsplan.

– En nasjonal klimatilpasningsplan bør ta utgangspunkt i virkninger av, tilpasninger til og sårbarhet ovenfor klimaendringer i Norge, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Over flere år har norsk infrastruktur sakte, men sikkert forvitret. Økt ekstremvær og store klimaforandringer vil akselerere trenden og gjør Norge sårbar. – Rapporten fra FN er skrikende klar på at tempoet i arbeidet med klimatilpasning må opp. Dette har da også Regjeringen varslet i forrige uke. Og på torsdag kommer Riksrevisoren med en vurdering av myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring, fortsetter Skudal Hansteen.

I RIFs rapport «State of the Nation – Norges tilstand» er den dystre konklusjonen at norske bygg og infrastruktur har et oppgraderingsbehov på svimlende 3200 milliarder kroner. Det gjør Norge ekstra sårbart. Ingenting blir raskere og mer ødelagt av ekstremvær enn det som allerede er dårlig vedlikeholdt.

RIF mener en Nasjonal opptrappingsplan for klimatilpasning må inneholde strengere standarder for bærekraftige bygg og infrastruktur, og det er et sterkt behov for nye og strengere reguleringer som premierer miljø- og klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser. Det handler både om hvordan vi kutter utslippene våre, vår påvirkning på naturen, og hvordan vi tåler klimaendringer.

– Noen av tiltakene vi mener det må jobbes videre med i en nasjonal plan for klimatilpasning er disse:

  • Det må stilles krav til bestillerkompetanse i alle anbud.
  • Det må være tildelingskriterier på klimakompetanse i alle anbud.
  • Det må stilles konkrete krav i planfasene om bærekraftsanalyser, klimasertifisering, og maksimal klimapåvirkning i store offentlige og private utbyggingsprosjekter.

Vi har en verktøykasse full av gode virkemidler. Nå må vi bare sørge for at regjeringen og Stortinget bruker dem, avslutter Skudal Hansteen.