Presse En samlet bransje ber Siv redde norske arbeidsplasser
en-samlet-bransje-ber-siv-redde-norske-arbeidsplasser

FrP og Siv Jensen sitter med svaret på hvordan veibudsjettene kan styrkes og norske arbeidsplasser reddes. Nå frykter bransjen at det politiske spillet mellom regjeringen og FrP gir økt ledighet som FrP kan bidra til å forhindre.

– Siv Jensen og FrP har for vane å være veisektorens garantist om økte budsjetter. Medlemsundersøkelser fra alle deler av bransjen viser ordretørke, det haster med at FrP får gjennomslag for sine veikrav og at vi får statsbudsjettet vedtatt, sier lederne i en samlet bygg- og anleggsbransje.

Gjennom COVID-19-krisen er arbeidsledigheten økt og våre bedrifter er svært bekymret for 2021. Samferdselsministeren har tross dette lagt fram kutt på 1,5 mrd. kroner i investeringene til riksvei. Dette rammer en bransje som allerede ser mørkt på fremtiden. Byggenæringens landsforbund (BNL), Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Arkitektbedriftene frykter at flere blir sendt fra jobb til ledighet, dersom ikke flertallet på Stortinget nå tar ansvar med FrP i spissen.

For første gang under Solberg-regjeringen foreslår regjeringen nå å kutte i vei-budsjettene. Både entreprenørene, arkitektene og rådgivende ingeniører har medlemsundersøkelser som viser at ordrebøkene snart er tomme. Samtidig har stat, kommuner og fylkeskommuner store etterslep på vei og vedlikehold. FrP kan nå ved å rette budsjettkravene mot mer jobb til norsk næringsliv og berge mange jobber i Norges største distriktsnæring. Det vi trenger nå er ansvarlige politikere som tenker på norske arbeidsfolk.

Mange i bransjen ble entusiastiske da FrP la frem sitt alternative budsjett. Nå sitter FrP på nøkkelen til årets statsbudsjett og vi ber innstendig om at norske arbeidsplasser i Norges største distriktsnæring prioriteres. Å sikre norske arbeidsplasser må nå gå først.

Les vedlagt brev til Siv Jensen fra en samlet bygg- og anleggsbransje