Hva skjer hos RIF, Presse Energikrisen åpner muligheter
energikrisen-apner-muligheter

Tross betydelig usikkerhet i verdensøkonomien fremover, mener konsernsjef Egil Hogna i Norconsult at energikrisen også åpner for betydelige forretningsmuligheter innen fornybar energi.  

Se informasjon om programmet for høstkonferansen 27. oktober og påmelding her.

– Geopolitisk uro, stigende renter og høye energi- og råvarepriser påvirker naturlig nok også rådgiverbransjen og Norconsult. Samtidig mener jeg energikrisen åpner opp for muligheter innen fornybar energi, som vannkraft, solkraft og vind, og innenfor kritisk infrastruktur som for eksempel strømnettet, sier Egil Hogna.

Han ser imidlertid med bekymring på at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har foreslått å øke grunnrenteskatten på vannkraft til 45 prosent, og innføring av en tilsvarende skatt på 40 prosent for landbaserte vindkraftverk.

– Forslagene endrer rammebetingelsene og har allerede ført til at kraftselskapene varsler om kutt i investeringer i fornybar energi. Det er urovekkende, og et stort dilemma når vi er midt i en energikrise, sier Hogna, som under RIFs høstkonferanse skal moderere panelsamtalen om utfordringsbildet og markedspotensialet innen produksjon og distribusjon.

Konsernsjefen i Norconsult mener manglende forutsigbarhet i rammebetingelsene gjør det vanskeligere å planlegge investeringsprosjekter, og dermed rammes prosjekter som blant annet skal effektivisere vannkraftproduksjonen og prosjekter som kan være en viktig bidragsyter til energibalansen i Norge.

– Hovedproblemet vi står overfor i dag er en akutt mangel på energi. Derfor må bransjen og myndighetene satse på store og hurtige investeringer i mer energiproduksjon og energiøkonomisering, sier Hogna.

Norconsult-sjefen mener det er på tide å innse at mangelen på energi har en kostnad.

– Vi må utnytte de ressursene vi har. Det betyr at man kanskje også må tåle noen vindmøller i Nordmarka og andre bynære områder, selv om vindforholdene som regel er aller best ved kysten og på fjellet, sier Hogna.