Hva skjer hos RIF, Presse Etterlyser tydeligere prioriteringer og strengere krav fra politikerne
etterlyser-tydeligere-prioriteringer-og-strengere-krav-fra-politikerne

Rasmus Nord, administrerende direktør i Sweco, mener det hviler et stort ansvar på bransjen når det kommer til å finne nye løsninger som kan kutte klimagassutslipp. Han etterlyser tydeligere prioriteringer for å imøtekomme de store utfordringene samfunnet står overfor, og etterspør samtidig strenge krav fra politikerne.

Se informasjon om programmet for høstkonferansen 27. oktober og påmelding her.

Nord mener årets tema for RIFs høstkonferanse, «Dilemmaenes tid», er både treffende og ekstra viktig fordi hele samfunnet står midt i en helt spesiell situasjon.

– Høye strømpriser og knapphet på materialer er en smakebit på den fremtiden som venter oss. Fremover blir det avgjørende at vi bruker jordas ressurser så effektivt som mulig blant annet gjennom sirkularitet og energieffektivisering, sier Sweco-direktøren.

Nord mener samfunnet har en lang vei å gå for å nå klimamålene, men at bygg- og anleggsnæringen spiller en viktig rolle i dette arbeidet fordi næringen står for 15 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Men skal bransjen lykkes med å bidra i kampen mot klimaendringene, må også myndighetene sterkere på banen. For omstillingen går ikke raskt nok, og vi har dårlig tid, sier han.

– Da er det et dilemma at viktige prosjekter nedprioriteres i statsbudsjettet. Norge har allerede er et stort behov for midler til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur, bygg og energi samt til omstilling av det grønne skiftet. Det er en utfordring at det blir mindre rom til dette i tiden fremover, sier han.

Nord sier bransjen er klar for å ta sin del av ansvaret i klimaarbeidet, men oppfordrer politikerne til å skape større forutsigbarhet slik at vi får utnyttet kompetansen til å bygge et bærekraftig samfunn.

– Det er verken bærekraftig eller lønnsomt for samfunnet å stanse eller bremse prosjekter som er kommet godt i gang. Vi må unngå å kaste bort verdifull kompetanse på prosjekter som ikke blir noe av, avslutter han.