Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Evolve Arena – 10.-11. november
evolve-arena-10-11-november

Sammen for et smartere og bedre samfunn.

Utfordringer fordres frem fra en voksende bybefolkning og nye behov i by- og steder må dekkes. Dette er utfordringer knyttet til utvikling av nye boliger, transportsystem, energisystemer, bærekraftige matsystem, annen infrastruktur, samt sysselsetting og grunnleggende tjenester som utdanning og helsehjelp. Vi må forstå hvordan byer former oss i fremtiden og hvordan vi kan bygge oppunder mennesket.

Det er nødvendig med en integrert politikk for å kunne forbedre livene og fremtiden til både by- og stedsbeboere. Samtidig må forbindelse mellom by- og landlige områder styrkes, og bygge på eksisterende økonomiske, sosiale og miljømessige bånd.

Dette og mye mer på Evolve Arena – Norges Varemesse 10. – 11. november

Påmelding: https://www.evolvearena.com/kjop-billett/

HVEM ER VI?

Evolve Arena er en opplevelsesbasert møteplass om morgendagens by- og samfunnsutvikling.

HVA GJØR VI?

Vi tilrettelegger for gode, inkluderende og inspirerende møter mellom alle som har et brennende engasjement for bærekraft, fremtiden og smarte teknologiske løsninger.

HVOR SKAL VI?

Evolve Arena skal være den ledende kraften, og en katalysator, for utviklingen av fremtidens byer og samfunn.

Få med deg spennende foredragsholdere, knytt kontakt med inspirerende interessenter og beslutningstakere på tvers av bransjer.