Bygg- og eiendomsforum

RIF jobber med forbedring av våre medlemmers rammebetingelser. Vi møter kundene på alle ledernivåer i en rekke ulike sammenhenger. Ambisjonen er å bidra til bedre dialog – med kunder og mellom firmaene – på et overordnet og markedsrettet nivå. Den mest effektive måten å få til endringer i rammebetingelser er å jobbe sammen på tvers av firmagrenser. 

Forumets mandat:

  • Synliggjøre verdiskaping hos rådgivere i bygg- og eiendomsmarkedet
  • Jobbe strategisk og langsiktig 
  • Bidra til forankring og utvikling av RIFs synspunkter og uttalelser innen bygg- og eiendomsmarkedet 
  • Føre direkte dialog med betydelige, prioriterte kunder innen dette segmentet
  • Ta eierskap til et fellesprosjekt som bygger opp under rådgiverbransjens posisjonering i samfunnet
  • Føre dialog med andre organisasjoner i næringen 
  • Ivareta myndighetskontakt på utvalgte saker 

RIFs Bygg- og eiendomsforum. Foto: RIF. F.v. Ari Soilammi (RIF), Kjersti Folvik, Ottar Skarstein (ÅF Engineering), Liv Kari Skudal Hansteen (RIF), Olav Struksnes (Erichsen & Horgen), Per Erik Medhus (Aas-Jakobsen), Bjørn Tore Landsem (Rambøll), Jon Børge Stette (Dr. Techn. Olav Olsen), Jonas Reitan (OSE), Kjetil Ruud (Norconsult) og Karen Riddervold (WSP)