Akustikk

Lyd påvirker de fleste menneskers komfort, helse og sikkerhet. Derfor er akustikkrådgiverne representert i nesten alle typer prosjekter der rådgivere er involvert. Dette omfatter blant annet prosjektering og utbedring av bygg, samferdselsanlegg, industri og offshore.  Rådgiverne arbeider således med å ivareta menneskers komfort, helse og sikkerhet.

RIFs ekspertgruppe i akustikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innen akustikk i Norge.

Det er mangel på kvalifiserte fagfolk i akustikkfaget. Ekspertgruppen forsøker derfor å påvirke utdanningsinstitusjonene til å øke satsingen på dette fagområdet. Gruppen tar også initiativ overfor myndigheter og andre om for eksempel uklarhet i rammebetingelser (lover og forskrifter), på vegne av medlemsbedriftene. Gruppen har i tillegg arbeidet med å utarbeide faglige veiledere. Den jobber generelt med å harmonisere medlemsbedriftenes tolkning og praktisering av lover, forskrifter og veiledere.

Hvis du vil lese mer om hva akustikeres arbeidsoppgaver og utdannelse, kan du laste ned denne brosjyren.

RIFs ekspertgruppe i akustikk deler årlig ut pris til de beste masteroppgaver i akustikk fra NTNU.

FAG OG PROSJEKTTYPER

FAG

 • Bygningsakustikk
 • Romakustikk
 • Vibrasjonsteknikk
 • Støy

PROSJEKTTYPER

 • Bygninger
 • Veier
 • Skinnegående prosjekt
 • Flyplasser
 • Industrianlegg
 • Skytebaner
 • Offshorekonstruksjoner
 • Skip
 • Miljøtiltak