Bygningsmodellering (BIM) brukes i prosjektering til å 3D-simulere et bygg og hvordan det vil fungere. RIFs ekspertgruppe BIM (Building Information Modeling) skal være en faglig drivkraft og en kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer på dette feltet.

Gruppen er medlem av viktige fora for BIM og digitalisering, blant annet buildingSMART sitt Tverrfaglige BrukerForum. Gruppen holder jevnlig BIM-kurs basert på buildingSMARTs læreplaner.

AKTIVITETER

Ekspertgruppas viktigste aktiviteter:

 • Representere RIF i buildingSMART Tverrfaglig BrukerForum
 • Representere RIF i buildingSMART fora som kompetanseutvikling og Guiden
 • Representere RIF i EFCA sin «Task Force on BIM»
 • Representere RIF i andre utvalg og fora
 • Gi innspill til nye lover/forskrifter og standardisering
 • Representere RIF i Standard Norge sin komite SN/K 257 BIM-standardisering
 • Representere RIF i Standard Norge sin supportgruppe WG 2 /TG1 (LOD)
 • Innspill i.f.m krav i offentlige anskaffelser
 • DigiBygg
 • Digitalt Veikart
 • Statens Vegvesen – Nye Veier, digitalisering
 • Bistå andre ekspertgrupper

BIM Basiskurs:

Kurset er lagt opp for å gi en breddekompetanse i en rekke ulike tema og å gi en grunnleggende forståelse for hvordan åpen BIM endrer forutsetningene for samhandling i prosjekter. Basiskurset er generelt og danner grunnlaget for påfølgende opplæring. Kursene arrangeres av FBA (NITO/Tekna).

Ved henvendelse til RIF sin BIM ekspertgruppe kan det også arrangeres egne bedriftskurs.