Brannsikkerhet

Et prosjekts brannsikkerhet må til enhver tid tilfredsstille krav i lover og forskrifter. En brannsikkerhetsrådgiver i byggesaker har dermed spesielle ansvarsoppgaver knyttet til å ivareta og verifisere at dette er tilfellet. Det anbefales derfor at brannsikkerhetsrådgiveren knyttes til prosjektet så tidlig som mulig som støtte for byggherren og arkitekten når de viktige hovedføringene fastlegges.

FAG OG PROSJEKTTYPER

FAG

  • Bygningsmessig brannvern

PROSJEKTTYPER

  • Overordnet planlegging av brannsikkerhet og prosjekteringsforutsetninger.
  • Analyse av brannsikkerhet