Brannsikkerhet

Et prosjekts brannsikkerhet må til enhver tid tilfredsstille krav i lover og forskrifter. En brannsikkerhetsrådgiver i byggesaker har dermed spesielle ansvarsoppgaver knyttet til å ivareta og verifisere at dette er tilfellet. Det anbefales derfor at brannsikkerhetsrådgiveren knyttes til prosjektet så tidlig som mulig som støtte for byggherren og arkitekten når de viktige hovedføringene fastlegges.

FAG OG PROSJEKTTYPER

FAG

  • Bygningsmessig brannvern

PROSJEKTTYPER

  • Overordnet planlegging av brannsikkerhet og prosjekteringsforutsetninger.
  • Analyse av brannsikkerhet

Ny spørsmål og svar-side

RIF har som mål om å bidra til en forbedring av regelverket TEK17 med veiledning. Samtidig ønsker ekspertgruppen å skape en felles forståelse for tolkninger i regelverket i bransjen. Derfor ekspertgruppen tatt initiativ til en ny spørsmål og svar-side rundt brannsikkerhet. På denne siden kan du finne regelverkstolkninger fra RIF ekspertgruppe brann. Tolkningene er sendt DiBK for uttalelse før de er publisert her.