Fag og innovasjon

Ekspertgruppen arbeider med faglig utvikling, FoU (forskning og utvikling) og Innovasjon i rådgivende ingeniørbedrifter. Deltagerne er i stor grad ledere innenfor områder som kompetanseutvikling, innovasjon og fagnettverk i medlemsbedriftene. 

Gruppen er RIFs nyeste og skal arbeide med blant annet følgende temaer:

  • Faglig karriere: Vurdere å etablere en kompetansestige/faglig karrierevei for rådgivere – Her er det nokså ulik praksis
  • Kompetanseutvikling på tvers av rådgiverbransjen: Hva er beste praksis, hvor er de største behovene, hva slags kompetanse trengs?
  • Transaksjonskostnader: Oppdragsgivere forventer skreddersøm i hver eneste konkurranse og gratisarbeid fra rådgiverne. Dette øker byggekostnadene i Norge. Hvordan kan vi forenkle konkurransene?
  • FoU: Være kontaktpunkt ift FoU-aktiviteter og mulige prosjekter i rådgiverbransjen
  • Oppdragsgivere: Dialog med oppdragsgivere om kompetanseutviklingsbehov.