Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner står for en stadig større andel av entreprisekostnadene i et byggeprosjekt. Faget er i vekst, også grunnet den store satsningen innenfor energi, miljø og infrastruktur. Ekspertgruppen gjør sitt arbeid innenfor hovedfagene VVS og elektro, samt i grensesnittet mellom fagene. Viktige elementer i arbeidet er profilering og rammebetingelser, svar på høringer for nye lover og forskrifter, samt utvikling av fagområdet mer generelt. Vi har nå startet arbeidet med en ny RIF-veileder og ytelsesbeskrivelse for totalentrepriser og samspill, et område vi i ekspertgruppen har satt spesielt på dagsorden. 

Fag og prosjekttyper

Elektroteknikk

 • Elkraftteknikk
 • Belysningsteknikk
 • Elektroakustikk
 • Alarmteknikk
 • Automatiseringsteknikk
 • (Tekn.kybernetikk)
 • Teleteknikk

VVS- og klimateknikk

 • Ventilasjonsteknikk
 • Varmeteknikk
 • Sanitærteknikk
 • Kuldeteknikk

PROSJEKTTYPER

Elektroteknikk

 • Lavspentanlegg < 1000 V
 • Høyspentanlegg > 1000 V
 • Teleanlegg i bygg
 • Transportanlegg i bygg
 • Kraftstasjoner
 • Transformatorer
 • Reservekraftanlegg
 • Alarmanlegg
 • Lysanlegg
 • ENØK-tiltak
 • Tilstandsanalyse
 • Miljøtiltak
 • Brannvern
 • Prosesskontroll
 • Sentral driftskontroll
 • Instrumentering
 • Telekommunikasjonsanlegg
 • Elektrotekniske 
 • Navigasjonssystemer
 • Opplæring/undervisning
 • Tilstandsanalyse
 • Miljøtiltak

VVS- og klimateknikk

 • Ventilasjonsanlegg
 • Klimaanlegg/inneklima
 • Vann-/kjøleanlegg
 • Vann- og avløpsinstallasjoner
 • ENØK-tiltak
 • Tilstandsanalyse
 • Miljøtiltak
 • Brannvern
 • Varmepumper
 • Fjernvarmeanlegg
 • Vaskeri og storkjøkken
 • Gass/trykkluftanlegg
 • Opplæring/undervisning