Godkjenningsrådet

Godkjenningsrådets oppgave er å behandle søknader fra medlemsbedrifter og rådgivere for å få RIF-godkjennelse. Medlemmer blir valgt av RIFs Hovedstyre og møtes seks til åtte ganger i året.

 

Godkjenningsrådets sammensetning

Turid P. Ødegaard (leder)
Rambøll AS
turid.odegaard@ramboll.no
930 36 535

Ann Kjersti Johnsen
Asplan Viak AS, Tromsø
ann-kjersti.johnsen@asplanviak.no
959 91 419

Rune Kjærland
Multiconsult AS, Bergen
rune.kjaerland@multiconsult.no
930 64 051

Jan Ove Holmen
Structor AS, Oslo
Jan.Ove.Holmen@structor.no
932 43 007

Johnny N. Holst
Multiconsult AS
Johnny.Holst@multiconsult.no
930 45 037

Bente Veikåker Engmo
Cowi AS, Trondheim
bve@cowi.no
924 44 532

Torhild Tøndel
Norconsult AS, Sandvika
Torhild.Tondel@norconsult.com
454 01 672

Arne Sørås
Sweco Norge AS, Bergen
arne.soras@sweco.no
934 48 642