Kommunikasjonsrådet

RIFs kommunikasjonsråd definerer og diskuterer saker av felles interesse for bransjen og som RIF, som bransjeforening, kan bidra til å løfte frem.

Kommunikasjonsrådet består av kommunikasjons- eller markedssjefene i medlemsbedriftene, eller andre som har dette under sitt ansvarsområde.

Kommunikasjonsrådets styrevedtatte mandat er:

RIFs Kommunikasjonsråd skal være en arena for samspill og kommunikasjon mellom de enkelte medlemmene og RIF. Det skal øke medlemmene og RIFs evne til å synliggjøre rådgiverbransjen. Målet er å skape større kunnskap om bransjens verdiskaping og medlemmenes uavhengige rolle og samfunnsansvar. Kommunikasjonsrådet skal gjennom diskusjon samt idé- og erfaringsutveksling, bidra med engasjerende og faktaorienterte fremstillinger av bransjen. Rådet skal også styrke medlemmene og RIFs evne til å ta en tydeligere rolle i forhold til viktige samfunnsdrivere som klimautfordringer, bærekraft og digitalisering.

Kontakt: Kommunikasjonssjef i RIF, Hege-Lill Hagen Asp, hege-lill@rif.no,  mobil 911 870 17.