Nettverk

Et RIF-nettverk fyller et felles behov blant RIF-medlemmene for å være en høringspart og dele erfaringer knyttet til bransjespesifikke utfordringer. Dette er nettverk som møtes mer uregelmessig enn ekspertgruppene og andre RIF-fora, men mer ved behov. For øyeblikket er det tre nettverk i RIF.

RIF-nettverk

HR-nettverk

RIFs HR-nettverk fyller et felles behov blant RIF-medlemmene for å være en høringspart og dele erfaringer knyttet til bransjespesifikk oppfølging av nye regler og rettspraksis innen arbeidsrett, dele beste praksis innen HR- feltet og initiere tiltak som gagner bransjens attraktivitet.

Nettverket får juridisk bistand fra partner og advokat Anders Stenbrenden i advokatfirmaet CMS Kluge.

Alle RIF- firmaer som er interessert i delta i nettverket, er velkomne og kan melde sin interesse til anne.holstad@rif.no.

Juristnettverk

RIFs juristnettverk er opprettet for å samarbeide og dele kompetanse om ulike juridiske problemstillinger, mer spesifikt kontrakts- og avtalerettslige problemstillinger. Deltagerne i RIFs nyeste nettverksgruppe er i stor grad internjurister i de rådgivende ingeniørbedriftene.

For mer informasjon om RIFs juristnettverk, kontakt Morten Gran.

RIF-nettverk for risikostyring

RIF-nettverk for risikostyring jobber med følgende spørsmål og utfordringer:

 • Hvordan risikostyring best kan integreres i prosjekteringsprosesser.
 • Hvordan risikoanalyser av forskjellige typer systemer bør utføres.
 • Hvordan best utnytte mulighetene, og unngå utfordringene, relatert til risikostyring – når prosjektering i hovedsak foregår direkte i 3D/BIM.
 • Risiko er et av de premissgivende fagene, men har en tendens til å bli behandlet som et verifikasjonsfag
 • Risikostyring i den digitale revolusjonen vi ser starten på nå, der kritiske systemer utvikles og tas i bruk – da må det gjøres risikovurderinger.

Formålet med nettverket

 • Bevisstgjøring, både av medlemmer, kunder og myndighetene.
 • Kompetanseheving
 • Bedre kvalitet, sikkerhet og pålitelighet i de systemene som prosjekteres av RIFs medlemsbedrifter.
 • Synlighet i media og overfor myndigheter og kunder
 • Bransjen bør blir bedre på å takle risiko for alle typer teknologiske nyvinninger.
 • Systematisk risikostyring være en «enabler», som kan hjelpe medlemsbedrifter til å ta steget over i nye teknologiske løsninger

For eventuelle spørsmål eller deltagelse i nettverket kontakt Ari Soilammi på ari.soilammi@rif.no.