Nettverk

Et RIF-nettverk fyller et felles behov blant RIF-medlemmene for å være en høringspart og dele erfaringer knyttet til bransjespesifikke utfordringer. Dette er nettverk som møtes mer uregelmessig enn ekspertgruppene og andre RIF-fora, men mer ved behov. For øyeblikket er det tre nettverk i RIF.

RIF-nettverk

HR-nettverk

HR- Nettverk fyller et felles behov blant RIF-medlemmene for å være en høringspart og dele erfaringer knyttet til bransjespesifikk oppfølging av nye regler og rettspraksis innen arbeidsrett, dele beste praksis innen HR- feltet og initiere tiltak som gagner bransjens attraktivitet. Nettverket ledes av HR-direktør i Rambøll Trude Kjeldstad og nettverket får juridisk bistand fra partner og advokat Agathe Løwenborg i advokatfirmaet Arntzen De Besche.

 Alle RIF- firmaer som er interessert i delta i nettverket, er velkomne og kan melde sin interesse til anne.holstad@rif.no. Medlemmene av nettverket består i dag av følgende RIF- firmaer: Norconsult, Multiconsult, Sweco, Rambøll, COWI, Asplan Viak, WSP, ÅF Consulting, Dr. techn. Olav Olsen og ECT.

Nettverket får juridisk bistand fra partner og advokat Agathe Løwenborg i advokatfirmaet Arntzen De Besche.

Leder for nettverket, er HR-direktør i Rambøll Trude Kjeldstad.

Jurist-nettverk

RIFs juristnettverk er opprettet for å samarbeide og dele kompetanse om ulike juridiske problemstillinger, mer spesifikt kontrakts- og avtalerettslige problemstillinger. Deltagerne i RIFs nyeste nettverksgruppe er i stor grad internjurister i de rådgivende ingeniørbedriftene.

 • Christian Nyvold, Sweco
 • Jan Erik Bauge, COWI
 • Edna Grepperud, Asplan Viak
 • Maria Dorthea Røste, Rambøll
 • Tor Nordstøm, Rambøll
 • Sofie Horsle Setlo, Rambøll
 • Svend Arntzen, Norconsult
 • Åsmund Ragne Rommetveit, Norconsult
 • Lars Aamdal, Multiconsult
 • Christine Wiig, WSP

For mer informasjon om RIFs Jurist-nettverk, kontakt Morten Gran.

RIF-nettverk for risikostyring

RIF-nettverk for risikostyring jobber med følgende spørsmål og utfordringer:

 • Hvordan risikostyring best kan integreres i prosjekteringsprosesser.
 • Hvordan risikoanalyser av forskjellige typer systemer bør utføres.
 • Hvordan best utnytte mulighetene, og unngå utfordringene, relatert til risikostyring – når prosjektering i hovedsak foregår direkte i 3D/BIM.
 • Risiko er et av de premissgivende fagene, men har en tendens til å bli behandlet som et verifikasjonsfag
 • Risikostyring i den digitale revolusjonen vi ser starten på nå, der kritiske systemer utvikles og tas i bruk – da må det gjøres risikovurderinger.

Formålet med nettverket

 • Bevisstgjøring, både av medlemmer, kunder og myndighetene.
 • Kompetanseheving
 • Bedre kvalitet, sikkerhet og pålitelighet i de systemene som prosjekteres av RIFs medlemsbedrifter.
 • Synlighet i media og overfor myndigheter og kunder
 • Bransjen bør blir bedre på å takle risiko for alle typer teknologiske nyvinninger.
 • Systematisk risikostyring være en «enabler», som kan hjelpe medlemsbedrifter til å ta steget over i nye teknologiske løsninger

For eventuelle spørsmål eller deltagelse i nettverket kontakt Ari Soilammi på ari.soilammi@rif.no.

RIF-nettverk for kvalitet

Mandatet til nettverket er tenkt nokså bredt mot utvikling av beste praksis og påvirkning av rammebetingelser innen kvalitetssystemer, kvalitetssikring og kvalitetskrav i regelverk, herunder plan- og bygningsloven og annet lovverk.

Medlemmer av RIFs kvalitetsnettverk

Torhild Tøndel, Norconsult, Torhild.Tondel@norconsult.com

Bjørn Egil Male, Asplan Viak, BjornEgil.Male@Asplanviak.no

Camilla Ditlevsen Gressnes, COWI, cdgr@cowi.com

Tom Børre Lindholm, Multiconsult, tom.boerre.lindholm@multiconsult.no

Marianne Tenold, Norconsult, marianne.tenold@norconsult.com

Unni Horne, Rambøll, unni.horne@ramboll.no

Knut Landstad, Rambøll, knut.landstad@ramboll.no

Karin Klemetsrud, Asplan Viak, karin.klemetsrud@asplanviak.no

Tone Frønsdal, Sweco, tone.fronsdal@sweco.no