RIFs internasjonale nettverk

EFCA & FIDIC

RIF er den norske medlemsorganisasjonen i den internasjonale og den europeiske foreningen for rådgivende ingeniørfirmaer.

International Federation of Consulting Engineers (FIDIC ) organiserer nasjonale foreninger for rådgivende ingeniører. FIDIC skal promotere og implementere denne industriens strategiske mål, på vegne av medlemsorganisasjonene. Den skal også jobbe for kunnskapsdeling medlemmene i mellom. I dag har organisasjonen medlemmer fra 104 land. For å abonnere på FIDICs nyhetsbrev, trykk her.

European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) er den av sitt slag i Europa og representerer 26 profesjonelle organisasjoner fra like mange land. EFCA er også FIDICs talerør i Europa og har som misjon å promotere europeisk rådgivende industri innad i verdensdelen, men også internasjonalt. For å lese siste nyhetsbrev fra EFCA, trykk her.

RINORD

RIF er også tilknyttet nordiske møteplasser for rådgiverorganisasjoner som for eksempel Rådgivende ingeniører i Norden (RINORD). RINORD-konferansen er for eksempel en sentral møteplass for å diskutere teknologiske utviklingstrender samt likheter og ulikheter i rammevilkår mellom de nordiske landene.