Hva skjer hos RIF Felles bransjekrav om økt innsats til flom og skredforebygging
felles-bransjekrav-om-okt-innsats-til-flom-og-skredforebygging

En rekke organisasjoner oppfordrer igjen Stortinget til å øke bevilgningene til flom- og skredforebyggende tiltak.

I et felles brev oppfordrer Norsk Vann, KS, Finans Norge, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Naturviterne, Norges Bondelag, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) stortingspolitikerne til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene, og øke bevilgningene til flom- og skredsikring for statsbudsjettet 2020 i samsvar med NVE sitt satsingsforslag med minst 205 millioner kroner årlig utover dagens nivå. Et lignende brev ble også sendt i fjor.

Organisasjonene ber Stortinget prioritere opp forebyggende flom- og skredsikringsarbeid over NVE sitt budsjett, minst i tråd med direktoratets eget satsingsforslag på 205 millioner kroner mer pr. år i budsjettet for 2020, og videreføre denne satsingen i kommende budsjetter. Nok kapasitet og kompetanse i alle forvaltningsnivå for klimatilpasning og god arealplanlegging som tar klimautfordringene på alvor lokalt og nasjonalt, må også prioriteres. Dagens til dels fragmenterte ansvarsfordeling for flom, overvann, skred og klimatilpasning bør gjennomgås og forbedres.

Vi oppfordrer Stortinget til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene og øke bevilgningene til flom- og skredsikring for statsbudsjettet 2020 i samsvar med NVE sitt satsingsforslag med minst 205 millioner kroner utover dagens nivå.

Les hele brevet her.