Hva skjer hos RIF, Presse Fersk MMI-veileder er klar til bruk
fersk-mmi-veileder-er-klar-til-bruk

Sammen med syv andre aktører har RIF bidratt i arbeidet med å revidere den forrige MMI-veilederen, som ble utgitt i 2018. Den nye veilederen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom ulike aktører som er involvert i bygg- og anleggsprosjekter gjennom å sikre ett felles språk.

Veilederen beskriver modningsgraden av objektene i byggverksmodeller gjennom bruk av omforente tallkoder. Tallkodene skal gi en felles forståelse av partenes leveranser og sikre at partene jobber sammen mot et felles mål.

– Alle som har deltatt i et bygg- og anleggsprosjekt har nok erfart hvor avgjørende det er å ha en felles plan og forståelse for når ulike milepæler i prosjektet skal nås, og hva som skal være utført ved disse milepælene, sier Bjørnar Markussen. Markussen er BIM-spesialist hos Aas-Jakobsen, og har vært en av to RIF-representanter i prosjektgruppen som står bak den oppdaterte veilederen.

Arbeidet med den ferske MMI-veilederen har vært et samarbeid mellom en rekke organisasjoner i bransjen og er ment å dekke alle former for byggverk og prosjekt der man ser nytte av å kommunisere modenhet.

– Jeg opplever at det har vært et sterkt ønske om at bygg og samferdsel enes om én felles veileder. Jeg både tror og håper at denne veilederen vil svare til forventningene, og bidra til enda bedre styring av prosjekter, sier Markussen.

Den nylig utgitte publikasjonen MMI-veilederen 2.0 tar sikte på å erstatte tidligere utgitte veiledere. Bakgrunnen for denne revisjonen er at man etter om lag 4 års bruk av første versjon, har sett behov for presiseringer på noen områder.

– MMI danner et godt grunnlag for å etablere felles rutiner og terminologi i prosjekter. Veilederen angir et standardisert språk som skal være enkelt å forstå for alle involverte, og som kommuniserer ferdiggraden av prosjektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM) på en god måte, sier Markussen.

Arbeidsgruppen har bestått av Håkon W. Fløisbonn (EBA), Cato Hoel (EBA), Øystein Lystad (RIF), Steinar Rasmussen (MEF), Morten M. Ræder (AiN), Steen Sunesen (Statsbygg), Harald Yggeseth (Bane NOR) og Bjørnar Markussen (RIF). I tillegg har arbeidsgruppen støttet seg på interne ressurspersoner i sine organisasjoner.

Her finner du MMI-veilederen