Hva skjer hos RIF FIDIC-konferansen med fokus på bærekraftig infrastruktur

Vår livskvalitet avhenger av en bærekraftig infrastruktur, slår RIFs internasjonale foreningen for rådgivende ingeniører FIDIC fast. I år feirer FIDIC 100 år, og arrangerte i den anledning en konferanse om nettopp bærekraftig utvikling og de rådgivende ingeniørenes ansvar.

– Global velferd kan kun sikres gjennom helhetlige grep og en bærekraftig utvikling. De rådgivende ingeniørfirmaene er med sin kompetanse nøkkelen til å løse byens utfordringer og globale miljøutfordringer som arealbruk, energibruk, avfall, støy forurenset vann og luft. Det er behov nye og innovativ løsninger både i bruk av energi-, vann- og transportsystemer, sier adm, dir. Liv Kari Skudal Hansteen som deltok bl a med RIFs styreleder og Multiconsults administrerende direktør, Christian Nørgaard Madsen.

Andre temaer som ble berørt på FIDIC-konferansen, var korrupsjon, det globale markedet etter finanskrisen, utviklingen av FIDIC-kontrakter og guidelines, samt bransjens evne til å tiltrekke seg og beholde unge talenter. Bob Geldof var et av hovedtrekkplastrene på FIDIC-konferansen.