Presse Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare
finalistene-i-arets-unge-radgiver-klare-2

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i år hatt gleden av å få inn svært mange og sterke nominasjoner til konkurransen «Årets Unge Rådgiver». Juryen fikk derfor en krevende oppgave med å velge ut de aller mest talentfulle og dyktige finalistene, men valget falt til slutt på: prosjekteringslederen Ingrid Lothe Eldholm (Sweco), overvannseksperten Phan Åge Haugård (COWI) og landskapsarkitekten Taran Aanderaa (Asplan Viak). Vinneren blant disse finalistene, offentliggjøres på RIFs Høstkonferanse den 29. oktober.

Årets Unge Rådgiver 2019 vitner om dyktige talent over hele landet og med god spredning i alder og kjønn. Juryen mener at det er et imponerende høyt nivå, og at nominasjonene jevnt over er godt gjennomarbeidet.

Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på utvalgte kriterier. Blant annet bør kandidatene være en spydspiss innen sitt område, være nysgjerrig og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne. I tillegg må kandidatene vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger. Det kan nomineres i to kategorier, fagspesialist eller prosjekteringsleder. Juryen velger de tre beste basert på nominasjonene.

Kandidatene som trekkes frem fra firmaenes nominasjoner følger i stor grad trendene i bransjen. Flere av nominasjonene i år viser unge rådgivere som er ledende innen digitalisering og bærekraft. I år er det også færre nominasjoner fra de mer tradisjonelle rådgiverfagene. De nominerte kan skilte med å være representert på internasjonale fora og i akademiske kretser, så vel som å være viktige ressurser internt og i prosjekter.

– De tre finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede etablert seg som ledende innenfor sine områder, sier Hansteen. – Vi har stor tro på alle tre finalistene, og forventer at de kommer til å sette store spor etter seg i bygg- og anleggsnæringen fremover, fortsetter Skudal Hansteen.

Prosjekteringsleder Ingrid Lothe Eldholm, Sweco Norge (30 år)

Prosjekteringslederen Ingrid Lothe Eldholm er opprinnelig utdannet elektroingeniør. Etter to år som rådgiver tok hun studiepermisjon for å ta en master i industriell økonomi og teknologiledelse ved UiA, og har siden det jobbet i Swecos avdeling for prosjektledelse. Ingrid har imponert med sine analytiske evner og inkluderende lederstil, og i 2019 ble hun valgt som «Future talent» i Sweco. De siste tre årene har hun vært involvert i flere av de store prosjektene til Sweco Bergen. Hun er også engasjert i å få flere unge jenter til å velge ingeniørstudier, og er valgt som rollemodell i NITO og NHOs prosjekt «Jenter og teknologi». Ingrid er VDC-sertifisert og anvender metodikken i flere av sine prosjekter. Under mastergraden i industriell økonomi og teknologiledelse, ble hun kjent med LEAN-filosofien og ICE-metodikk, og disse prosjekterings-verktøyene ligger til grunn for alt hun gjør. Som prosjekteringsleder er hun bevisst på viktigheten av å inkludere tekniske fag tidlig i prosessen, både for å sikre nødvendig fremdrift og for å skape god dialog i prosjektet.

Overvannsekspert Phan Åge Haugård, COWI (27 år)

Phan Åge Haugård startet sin karriere gjennom studentprogrammet COWI Try. Fra våren 2017 begynte han å jobbe fulltid i COWI som VA-rådgiver. Fra starten av karrieren i COWI var overvannsproblematikken Norge som samfunn står overfor Haugårds hovedfokus, og han har kontinuerlig vært opptatt av å hente ut –og dele –innsikt om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av å forebygge for overvannsskader. Phan Åges fremste visjon er å løfte frem de økonomiske gevinstene ved å håndtere overvann og klimatilpasse byene for ekstreme nedbørshendelser. Det siste året har han også vært meget synlig i media og på konferanser rundt overvannsproblematikken. Phan har i tillegg vist en sterk teft for ledelse og forretnings-virksomhet. Fra mai i år ble han seksjonsleder for kommunalteknikk i COWI i en alder av 27 år. Som seksjonsleder er Haugård fortsatt prosjekterende rådgiver faglig ansvarlig, men har i tillegg ressurskoordinering og personalansvar for avdelingen.

Landskapsarkitekt Taran Aanderaa, Asplan Viak (28 år)

Allerede etter to års ansettelse i Asplan Viak har Taran gjort seg bemerket i fagmiljøet. Hun har et sterkt engasjement for klimatilpasning, flomproblematikk og økologi. Gjennom innlegg og foredrag i ulike sammenhenger, bidrar Taran til å spre kunnskap, bygge bro mellom fagmiljøer, inspirere og overbevise. Hun evner å formidle tungt fagstoff på en lettfattelig og tydelig måte og opptrer både på nasjonal TV og radio. Taran er også engasjert som styremedlem i Asker elveforum, redaksjonsmedlem i magasinet Kote, medlem i programkomiteen for IFLAs verdenskongress 2019 og emneansvarlig for 10-poengskurset Rom og Design ved Høgskulen på Vestlandet.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Øyvind Mork (RIFs Hovedstyre), Arve Brekkhus (Byggeindustrien), Markus Johannessen (URIF/Dr. Techn. Olav Olsen), samt Trond Cornelius Brekke (RIF).

Fotocredit: Sweco, Asplan Viak og COWI