Presse Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i år hatt gleden av å få inn særdeles mange og sterke kandidater til nominasjonen til konkurransen «Årets Unge Rådgiver». Juryen fikk derfor en krevende oppgave med å velge ut de aller mest talentfulle og dyktige finalistene, men valget falt til slutt på; Cathrine Mørch (Multiconsult), Kristine Andersen (WSP Norge) og Kristoffer Tungland (COWI), sier RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Vinneren blant disse finalistene, offentliggjøres på RIFs Høstkonferanse den 23. oktober.

Årets Unge Rådgiver 2018 vitner om dyktige talent over hele landet og med god spredning i alder og kjønn. Juryen mener at det er et imponerende høyt nivå, og at nominasjonene jevnt over er godt bearbeidet. Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på seks kriterier. Blant annet skal kandidatene være en spydspiss innen sitt område, være nysgjerrig og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne. I tillegg må kandidatene må vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger. Det kan nomineres i to kategorier, fagspesialist eller prosjekteringsleder. Juryen velger de beste, basert på en rekke kriterier.

Kandidatene som trekkes frem fra firmaenes nominasjoner følger i stor grad trendene i bransjen. Flere av nominasjonene viser unge rådgivere som er ledende innen digitalisering og bærekraft. Samtidig er det mange kandidater som er tunge innen de mer tradisjonelle fagene og som stadig pusher grenser for nye spektakulære konstruksjoner innen f.eks. fagfeltet konstruksjonsteknikk. De nominerte kan skilte med å være representert på internasjonale fora og i akademiske kretser, så vel som å være viktige ressurser internt og i prosjekter.

– De tre finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede etablert seg som ledende innenfor sine områder, sier Hansteen. – Vi har stor tro på de tre finalistene, og forventer at de alle kommer til å sette spor etter seg i bygg- og anleggsnæringen fremover, fortsetter Skudal Hansteen.

Cathrine Mørch (34) – Multiconsult

Juryens oppsummering av Cathrine Mørch er at hun viser en totalitet. I sin vurdering trekker juryen frem at Cathrine fremstår som et forbilde og en inspirasjon for neste generasjon rådgivere. I sitt arbeid er hun bransjeorientert og snakker på tvers av fag. Cathrine har aldri jobbet i 2D, sies det i nominasjonen, noe som beskriver hennes evne til å være nyskapende og jobbe i fremtiden. I nominasjonen får Cathrine skryt for å ha bygget opp en slagkraftig og sammensveiset avdeling innen digitalisering og BIM, og Cathrine mestrer å være en faglig drivkraft og en god leder som får det beste ut av sine medarbeidere.

Kristine Andersen (29) – WSP Engineering

Juryens oppsummering av Kristine Andersen er at hun er faglig dyktig og har kommet langt på sin relativt korte tid i rådgiverbransjen. I sin vurdering trekkes det frem at Kristine fremstår som en drivende kraft innen bruk av massivtre. Kristine representerer et fagfelt i rivende utvikling, og i nominasjonen trekkes det frem at hun har tverrfaglig teft og har hatt ledende roller i flere store og komplekse prosjekter med massivtre som konstruksjonsmateriale. Hun har i tillegg også et fotfeste i det akademiske miljøet, som veileder for studenter og sensor, samt at hun allerede som 27-åring ble forfremmet til seksjonsleder for WSP Engineering sin avdeling for massivtre.

Kristoffer Tungland (34) – COWI

Juryens oppsummering av Kristoffer Tungland er et inntrykk av en drivende kraft innen BIM. I sin vurdering trekker juryen frem at Kristoffer fremstår som en rådgiver som løfter BIM-faget og er aktiv i videreformidling av sin kunnskap. Han har vært med i standardiseringsprosesser og jobbet mye med utvikling av verktøy og prosesser, bl.a. for Standard Norge og Statsbygg. Den siste tiden har han utviklet en BIM-metode for industrialisering i byggeprosjekter. Arbeidet Kristoffer gjør innen BIM-feltet er med på å utvikle bransjens kompetanse, samt å hente ut gevinstene man lenge har snakket om ved bruk av BIM.

De tre finalistene i årets kåring har flere fellestrekk. I tillegg til å være faglige fyrtårn innen sine fagfelt, viser de alle en bredde og evne til å se utover sin egen profil. I nominasjonene er det godt beskrevet hvordan de tre finalistene bidrar til å løfte fagfeltet sitt, jobbe på tvers, motivere og inspirere egne medarbeidere og kollegaer og hvordan de promoterer faget eksternt.

– Vi ser frem til å utrope den beste unge rådgiveren i Norge på RIFs Høstkonferanse den 23. oktober. Fjorårets vinner, Stanislas Merlet gikk senere hele veien og vant den europeiske konkurransen EFCA Young Professionals og ble med det kåret til Europas mest talentfulle ingeniør, avslutter Skudal Hansteen. Dette lover godt for fremtidens bygg- og anleggsnæring at vi har unge rådgivende ingeniører i Norge som hevder seg i toppen.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (utviklingssjef i RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (adm. direktør i Statsbygg), May Kristin Haugen (RIFs Hovedstyre), Arve Brekkhus (Sjefsredaktør Byggeindustrien), Gina Marie Qvale (URIF) samt Trond Cornelius Brekke (kommunikasjonssjef RIF).

Fotocredit: Multiconsult, WSP, COWI og Nicolas Tourrenc