Ansvar

RIF Forsikringsservice har den største kollektive ordningen i Norge på ansvarsforsikring, plassert hos Gjensidige Forsikring. 165 firmaer med om lag 7500 årsverk er tilsluttet. Ordningen dekker det rettslige erstatningsansvaret RIF-firmaer kan pådra seg i sin virksomhet.

Vi er best på skadebehandling og service, behandler alle skadesaker og lover kundene våre forutsigbar premie for ansvarsforsikring, basert på bransjens skadetall. Vi setter vår ære i å løse firmaenes forsikringsutfordringer –  og tilbyr alltid ulike forsikringsløsninger hvor i verden det gjelder.

Hos oss nyter kundene godt av vårt omfattende advokatnettverk og en rekke rådgivende tjenester. Dette innebærer blant annet kontraktbistand og bistand om forsikringer i tilbudsfasen samt avklaring av forsikringsbehov.

Vi er best på service – vi hjelper medlemmene våre når behovet melder seg.

LAST NED:

Anmodning om solidaransvar
Anmodning om Prosjektforsikring